ForsideDrivhuseffektMiljøcertificering planlægges sammen med landbruget

Miljøcertificering planlægges sammen med landbruget

-

Såkaldt miljøvenlig landbrugsteknologi skal certificeres, så miljøfordelen kan bestemmes. Men et møde på det landmandsejede "Agro Tech" arrangeret af miljøstyrelsen er nu aflyst, angiveligt fordi man ikke fik deltagelse fra producenterne. (Hvorfor havde man ikke sikret sig deres deltagelse i forvejen. Alle foredragsholdere er fra Agrotech eller ministeriet. Mærkelig begrundelse) I stedet lægger man certificeringsprotokollerne frem til kommentering på nettet. Alle med interesse for miljø og teknik bør kigge på dem og se hvor langt miljøfordelen holder.

Som et grelt eksempel på falske miljøfordele er DONG påstand om, at halmfyrede kraftværker er CO2 neutrale. Man ser helt bort fra brugen af gødning, som udleder betydelige mængder drivhusgas, uanset om man bruger gylle eller kunstgødning.

Fjernvarme baseret på kulfyrede kraft-varmeværker er et andet eksempel. Man henholder sig til, at man får en højere virkningsgrad, når kølevandet sendes til afkøling i boliger. Dette er muligvis miljømæssigt bedre end at sende kølevandet op i et køletårn, hvor varmen går til spilde, men det er på den anden side ikke fremtiden at basere hverken strømproduktion eller varmeforsyning på fossile energikilder. Det er faktisk dem, der har skabt al balladen.

 


Miljøstyrelsen aflyser hermed det planlagte interessentmøde den 5. november, 2008, da mange af de virksomheder og organisationer, som har en vist interesse for certificeringsordningen desværre ikke har mulighed for at deltage. I stedet for vil det foreløbige arbejde med udviklingen af test-protokoller blive lagt ud på www.eco.innovation.dk på onsdag den 5. november til orientering og kommentering. Test-protokollerne vil udgøre et centralt element i den fremtidige ordning for certificering af miljøeffektive landbrugsteknologier. Det understreges, at test-protokollerne ikke er færdigudviklede. 

Miljøstyrelsen opfordrer alle danske interessenter til at kommentere arbejdet. 

Interessentmødet den 4. december, som også fremgår af udsendte invitation, vil blive afholdt. Der vil blive tale om et heldagsarrangement, som afholdes på CBMI (Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation). Programmet for mødet vil blive udsendt på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen

xxx
Miljøstyrelsen

Kilde/link

Se indbydelsen til det aflyste arrangement med dagsordenen her