ForsideBiogasbedragetDebat: Borgmesteren bør betale pengene tilbage til bornholmerne

Debat: Borgmesteren bør betale pengene tilbage til bornholmerne

-

Bragt i Bornholms Tidende d. 4. dec 2008
Bornholms borgmester siger, at han vil tage ansvaret for Biokraftskandalen, som koster bornholmerne omkring 70 mio. kr. "Selvfølgelig har jeg et ansvar, specielt som formand for bestyrelsen, og det ansvar står jeg selvfølgelig ved." siger borgmester Bjarne Kristiansen til Bornholms Tidende 2/12 2008. "Der gives ikke garantier ved opbygningen af et biogasanlæg. (…) Hvis man ikke tør sætte nogen ting i gang, så får vi jo ingen udvikling",  slutter borgmesteren. Han indrømmer her, at han har foretaget risikobetonede investeringer med offentlige midler. Det må man ikke. Det står helt klart i kommunalfuldmagten. Borgmesteren og hans politikerkolleger, der står bag gamblingen på Biokraft kan og bør stilles personligt til ansvar. Det skal  betale pengene tilbage og formodentlig have en bøde oveni.. Ellers hører alting jo op.
Forhåbentlig vil en retsbevidst bornholmer rejse sagen over for statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne.
 
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
20 41 77 88

 
Efter at ovenstående læserbrev d. 4/12 2008 stod at læse i Bornholms Tidende meddelte medarbejderne (ikke ledelsen!) på Biokraft samme dag lige pludselig, at anlægget nu virker efter "schweitzerprincippet". Dette nye og hidtil ukendte princip indebærer, at man springer den hidtil uduelige ammoniakstripper over og lukker "rent vand" ud i naturen, med  indhold af  forurenende ammoniak. I følge schweitzerprincippet er ammoniakvand altså rent nok til naturen – på Bornholm…
Princippet er opkaldt efter en schweitzisk ekspert, som altså har anvist vejen ud af problemerne ved at man simpelthen lader være med at rense spildevandet for ammoniak, en af de værste årsager til iltsvind i søer og have, tilgroning af enestående plantesamfund og eutrofiering af vandløb og søer.
Kort tid inden schweitzerprinsippet har løst problemerne brugte man en større sum på at få lavet en udredning omkring Biokrafts fremtid. Denne udredning var længe hemmelig, men nu har pressen m.fl. fået indsigt i den. Rapporten anbefaler at man solgte det uduelige anlæg selvom dette sker med et større tab, som Bornhoms befolkning gennem Østkraft skulle betale. Rapporten viser, at anlægget måske kan drives rentabelt, hvis købereb slipper for rente- og afdragsforpligtelser.
Det er meget tvivlsomt om miljøgodkendelsen af Biokraft tillader massiv udledning af ammoniakforurenet spildevand. Se side afsnit 3.6 side 14. 

Kilde/link

TV2 Bornholm