ForsideDebatindlægDebat: Landbrugets tre krav

Debat: Landbrugets tre krav

-

Mange marker behandles netop nu hvor nedbørsmængden er høj med "ukrudsmidlet" Round up for at fjerne selvspiret korn etc. Derfor ses afsvidede marker mange steder i landskabet omkring jul.


 Mona Blenstrup har fået nedenstående indlæg optaget i Landbrugsavisen d. 21. 11. 2008


Fødevareministeren holdt tale på Dansk Landbrugs delegeretmødetale.

Blandt andet fremhævede hun, at hun er på vækstholdet, hvilket vil sige, at hun bakker op omkring Dansk landbrugs krav om de 3 betingelser, som Dansk Landbrug har stillet for at gå konstruktivt ind i arbejde t med regeringens udspil om ”grøn vækst” i Landbruget.

  • De 3 betingelser er:
  • Der skal være plads til en stor rentabel landbrugsproduktion i Danmark.
  • Landmænd skal have en rimelig betaling for de miljøopgaver de løser.
  • At der ikke må ske en skævvridning mellem produktionsgrenene, når land-
  • mænd i fremtiden bliver pålagt målrettede miljøtiltag på deres bedrift.

Da landbruget efterhånden har lagt det meste af Danmark under plov, selv vore gamle natur- og kulturlandskaber, bliver der svært at se udvidelsesmuligheder. I hvert fald for dyrkning af fødevarer, der gror i jorden. Derfor antager jeg, at man mener husdyrproduktion.Da man forsætter med at udvide husdyrholdet trods hyleriet om højre foderpriser, lave priser på svinekød, langsommeligheden i tilladelserne, må det vel betyde, at mennesket bliver en truet art i Danmark. Dels på grund af den trange plads, der er tilovers til almindelige beboelser blandt andet små landbrug og dels fordi hensynet til den almindelige skattebetalende borgers liv og velfærd konstant rykkes tilbage. Husdyrproduktionen i landet har medført mange skadelige sygdomme, som det bliver sværere at behandle, fordi almindelig sygdomsbekæmpelse vanskeliggøres af tiltagende resistente bakteriers vækst.
Landmænd har efterhånden ødelagt masser af kulturværdier på deres jorde udelukkende fordi, det ikke kan betale sig at passe på disse værdier. Hvis de skal have betaling for at passe på fremover, så må de naturligt skulle betale for ødelæggelserne allerede nu. Ellers er det ingen mening i at omtale noget økonomisk mellemværende mellem staten og landbruget.
At der ikke må ske en skævvridning mellem de forskellige produktionsgrenene bliver straks mere svær at forklare. Er det pesticider i grundvandet, luftbåren ammoniak, støv, støj, ødelagte veje grundet for store maskiner, eller afgangsluften med støv og bakterier fra svinefabrikkerne det handler om. Der skal ikke være forskel på kravene, de skal være relevante for det givne produktionsapparat.
Da landbrugets indtægter ikke er skyhøje heller ikke afkastet til Danmark, skulle man hellere finde nogle metoder til at vi andre i landet kan leve med landbrugets virke.
Landbruget skal ikke vedblive at sætte dagsordenen for de vilkår, vi andre skal leve under, dertil bidrager de for lidt til fællesøkonomien.
Vi vil have rent drikkevand, vi vil have ret til en mangfoldig bosætning i et varieret landskab, vi vil have at vores fælles kulturarv består, vi vil have frisk luft uden skadeligt indhold og vi vil ikke have flere sundhedsskadelige påvirkninger fra Dansk Landbrugs overmedicinering af deres ”sunde” husdyr.

Mona Blenstrup
Holbækvej 236
Allindemagle
4100 Ringsted