ForsideBiogasbedragetBlåbjerg Biogas har tab på 40%

Blåbjerg Biogas har tab på 40%

-

Blåbjerg Biogas oplyster at tabet til opvarmning af gylleblandingen til 40 grader giver et energitab på 25%. Hertil et tab til motordrift på 15%. I alt tabes 40% af energien. Samtidig omsættes kulstof til CO2, som ellers ville lagres i jorden, hvilket bidrager negativt til drivhuseffekten i forhold til spredning af gylle på marken.

Kilde/link

Blåbjerg Biogas hjemmeside