ForsideLederLeder: Statsministerens nytårstale

Leder: Statsministerens nytårstale

-

Statsministeren sagde i sin nytårstale 2009 bl.a:

Afghanistan må ikke igen blive et fristed for terrorister. Derfor er vi i Afghanistan.

Det interessante er, at de fleste terroristangreb, som verden har set, er kommet fra alle andre lande end Afganistan. Selv ved at udrydde alle afganere ville man kun opnå at hævntørstige slægtninge vil styrke terrorismen. Der er grund til at mene, at vestens krig, der har mange civile ofre, bidrager til agt rekruttere nye terrorister til de ekstreme bevægelser.

I de senere år har vi haft store overskud på statens finanser. De overskud har vi brugt til at betale af på gælden.

Vi har lagt til side i de fede år. Så der er noget at tære på i de mere magre.

Det interessante er, at overskuddet på statsfinanserne i høj grad bygger på beskatningen af olieindtægterne fra Nordsøen. Altså den skat Mærsk betaler. Det var Enhedslisten, som fremsatte og fik vedtaget et beslutningsforslag i Folketinget som tvang regeringen til at genforhandle Mærsks skatteforhold. Dette forøgede Mærsks skat betydeligt. Måske som en modydelse, – et plaster på såret –  har regerinegn sørget for, at Danmark deltog i invasionen af Irak, hvor Mærsk tjente ca. 16 mia. på at transportere isenkram fra USA til Irak.

Det er godt, når kassen bliver smækket i for spekulanter og lykkeriddere.

Dette kan kun forstås sådan, at statsministeren mener, at det er godt, hvis man ikkelåner penge til håbløse projekter som Biokraft på Bornholm, flere svinefabrikker og investeringer i et landbrug, der ikke kan løbe rundt…men her modsiger ministeren sig selv…

Regeringen har en skattereform i støbeskeen. En skattereform, hvor vi sænker skatten på det, vi vil have mere af – arbejde. Og hæver skatten på det, vi vil have mindre af – forurening.

At forureningen mindskes når befolkningen får flere penge er langt fra sikkert. Måske bruger de pengene på at rejse mere på ferie med fly eller køre i bil. Det bliver nok dyrere, men opvejes af skattelettelse på arbejde. Og så er vi jo lige vidt. Men ministeren har ret, når han påpeger at vi  skal omlægge "produktion og forbrug. Gradvist, men målrettet." for at møde klimatruslen. Der skal nu nok skrappere midler til end en skattereform.

Det grønne samfund er ikke et samfund uden vækst. Vi skal tværtimod sætte gang i væksten med ny teknologi, grønne idéer og en blomstrende eksport. Vi skal gøre Danmark til en grøn vindernation.

(…)

Med et landbrug, der beskytter naturen og leverer grøn energi, sikre fødevarer og fortsat store eksportindtægter.

 

Landbrugets eksportindtægter er ikke betydelige. Samlet udgør de ca. 10 % af eksporten og svineproduktionen omkring 6%. Hvis man trækker landbrugets import af foder, maskiner osv. fra, bliver landbruget en marginal eksportør. I betragtning af at produktionen påfører producenterne tab og stadig større gæld, er der ingen gode grunde til at opretholde en stor landbrugsproduktion med eksport for øje.

 

Men det handler også om sikkerhed. Den vestlige verdens afhængighed af importeret olie og gas medfører en massiv overførsel af velstand fra verdens demokratier til verdens oliestater. Til regimer, som ikke altid deler vort syn på frihed og folkestyre.

Ved at mindske overførslen af penge til dem, kan vi øge vor egen selvstændighed.
Ved at reducere behovet for importeret energi, kan vi øge frihed og sikkerhed.
Ved at svække afhængigheden af olien og gassen, kan vi styrke den demokratiske verden.

 

 

Statministeren giver her indtryk af, at Danmark er afhængig af olie og gas fra Mellemøsten, og at vores selvstændighed er formindsket af den grund. Han nævner ikke, at Danmarks vigtigste eksportartikel i flere år har været  – olie og gas. Det er længe siden, vi importerede energi fra Mellemøsten. Der er gode grunde til at udvikle alternativ energi, men at Danmark kan "øge frihed og sikkerhed" ved at lave sin egen energi er noget vås.


 

 

Kilde/link

Statsministeriet