ForsideVetstatOmbudsmanden sender vetstatsagen videre til videnskabsministeriet

Ombudsmanden sender vetstatsagen videre til videnskabsministeriet

-

Selvom selve aktindsigtsagen blev afgjort med en afvisning af DTU i juni 2007, vil ombudsmanden ikke behandle sagen, da han mener, at der stadisg er muligheder for at påklage den i det officielle system. Sagen har i øvrigt verseret i Familieministeriet, Justitsministeriet, Fødevareministeriet, Miljøklagenævnet, hos Ombudsmanden og behandles nu så for anden gang i Videnskabsministeriet.

Sagen blev efter afslag på aktinsigt i Universistets- og bygningsstyrelsen, der slet ikke har beslutningskompetence i denne type sager, indsendt til ombudsmanden. Når Universistets- og Bygningsstyrelsen skulle behandle sagen skyldes det kun, at denne styrelse har tilsynsforpligtelse overfor DTU. Afgørelsen skal nu prøves i Videnskabsministeriet, som Universistets- og Bygningsstyrelsen er en del af.

Kilde/link

Se Ombudsmandens brev