ForsideBiogasbedragetMiljøloven gælder ikke på Bornholm.

Miljøloven gælder ikke på Bornholm.

-Biogasanlægget Biokraft på Bornholm har aldrig overholdt miljøgodkendelsens lugtkrav i de 32 måneder, værket har behandlet gylle. Det skriver Bornholms Tidende d. 14. april 2009.
– Der er en jævn strøm af kla­ger fra naboerne over lugtgener. De målinger af lugt, der kræves i Miljøgodkendelsen, er indtil vide­re ikke udført med tilfredsstillende resultat, fortæller civ. ing. Jesper Preuss Justesen, Natur & Miljø, der er kommunens tilsynsførende med biogasanlægget til avisen.
Han mener i følge bladet, at værket kan lugte for meget så længe man prøver at løse problemerne.  Han siger:

"…Men hvis vi en dag når dertil, at de selv siger, nu er det OK, men det ikke er det, så må vi overveje en anden fremgangsmåde."

Det er altså helt op til Biokraft at afgøre, hvor længe de kan lugte for meget.Kilde/link