Tilståelsessag: Gyllegas hviler på forfalskede tal. Kvælstof skjules med tvivlsom beregningsmetode

Sådan fupper biogaslobbyen sig til at smugle mere kvælstof ud på markerne og i miljøet via biogasværkerne

Reklamemateriale fra Arla til landmænd omkring Videbæk skal få dem til at gå ind i et leverandørforhold til Arlas planlagte biogasanlæg. Man skriver følgende til landmændene:

“Afgasset husdyrgødning er blanding af husdyrgødning, energiafgrøder og organisk affald. Blandingen af biomasserne betyder at kravet til udnyttelse af kvælstof bliver et vægtet gennemsnit af den tilførte biomasse. Ved omsætningen i biogasanlægget nedbrydes organisk bundet kvælstof og omsættes til ammonium, derfor har afgasset gylle et højere indhold af ammonium kvælstof end den tilførte husdyrgødning. Da lovkravet til udnyttelse af kvælstof samtidig er lavere end for traditionel gylle øges mængden af tilgængeligt kvælstof til planterne.”

vaegtet_kvaelstof_img_0

 

Læg mærke til denne bemærkning:

“Da lovkravet til udnyttelse af kvælstof samtidig er lavere end for traditionel gylle øges mængden af tilgængeligt kvælstof til planterne.”

Det ligner jo en tilståelsessag. Der står simpelthen sort på hvidt, at man kan gøde med mere kvælstof, end man skal opgive i gødningsregnskaberne. Det gør man på grundlag af en meget snedig – men også meget tvivlsom – beregningsmetode:

“Blandingen af biomasserne betyder at kravet til udnyttelse af kvælstof bliver et vægtet gennemsnit af den tilførte biomasse.”

Reklame fra Lemvig biogas

Denne måde at gribe beregningen an på medfører, at den afgassede gylles udnyttelsesprocent, der i følge samme brochure til landmændene ligger på ca 70, kun tæller med i gødningsregnskabet med en betydeligt lavere tal for eksempel 50. Det skyldes altså, at man tilsætter noget biomasse, ensilage eller dybstrøelse, der, hvis det blev spredt på marken kun tæller med måske 40% udnyttelse, men efter at denne biomasse har været igennem biogasanlægget, er næringsstofferne blevet omsat tildels til uorganisk form, som kan optages af planterne. Så får den afgassede gylle en meget højere udnyttelsesprocent, men tæller altså stadig mindre i gødningsregnskabet. Landmændene skal altså motiveres til at låne gyllen til biogasanlægget ved, at de kan overgøde med måske 25%. Dette tal lover Lemvig Biogas i sit reklamemateriale til landmændene.

 

EUs hjemmeside om nitratdirektivet

 


PIXI-bog om nitratbedraget:

Sådan fupper biogasanlæggene med kvælstoffet.

I Danmark er der en norm for hvor meget kvælstof man må sprede på markerne. Den er pålagt alle lande i Europa som følge af Niotratdirektivet. 170 kilo pr. hektar.

Men landmændene vil have rent kvælstof, så det, der tabes til luften eller til vandmiljøet tæller ikke med. Ligesom noget kvælstof først frigives de følgende år. Derfor tæller noget naturlig gødning kun med 40 – 80% i gødningsregnskabet. Det kaldes udnyttelsesprocenten. Den angiver udnyttelsen af kvælstof i forhold til udnyttelsen af kvælstof fra handelsgødning som man har sat ti referencen 100%, selvom ca. 40% går tabt.

Når forskellig biomasse sendes ind i et biogasanlæg regner man et gennemsnit ud for udnyttelsesprocenten, som så også gælder for gyllen, når den er blevet afgasset. Det er et problem, for den afgassede gylle har både et forhøjet indhold af næringsstoffer og disse er til dels omsat, så de er vandopløselige og derfor udvaskes for et godt ord. Den reelle gødningsværdi i returgyllen (udnyttelsesprocenten) er hævet til 70-80%, men man regner stadig kun med den lave værdi for den uomsatte biomasse.

Det betyder, at landmændene kan sprede mere kvælstof på deres marker uden at det fremgår af gødningsregnskaberne og uden at de formelt overskrider kvælstofnormen. Men miljøet beskyttes ikke af finurlige udregninger og fiksede tal. Det belastes mere på grund af udvaskede næringsstoffer fra biogasgyllen, helt i strid med, hvad biogasforkæmperne påstår.

Hvis du ikke fatter det, så prøv at læse det igen. Det er helt normalt.

Kilde/link

vaegtet_kvaelstof