ForsideCasesDrikkevandsmafiaenDrikkevandsafpresseren fra Aalborg

Drikkevandsafpresseren fra Aalborg

-

Sickpigs kan nu gennem aktindsigt i Aalborg Kommune afsløre, at den landmand, som har fået tilsagn om 4,2 millioner kroner af skatteydernes penge for ikke at sprøjte 40 hektar jord hedder Kjeld Mortensen og han bor på sin gård Vissevej 142. Han har dog betinget sig at beløbet kan udbetales skattefrit. Det sprøjtefrie område er angivet med gult

Udskrift at beslutningsprotokollen:

Med baggrund i indsatsplanen og forhandlingsmandat godkendt af Forsyningsudvalget den 4. janu-ar 2012 (punkt 7) er der nu forhandlet en aftale på plads om grundvandsbeskyttelse med ejeren af ejendommen. Aftalen betyder, at ejeren lader en deklaration med forbud mod anvendelse af pestici-der tinglyse på de 2 matrikler, og at ejeren har pligt til at drive dette areal på en måde, der medfører en maksimal udvaskning af nitrat fra rodzonen på 50 mg pr. liter.
Det er den første aftale i Aalborg Kommune, der tillader en udvaskning på 50 mg nitrat pr liter.

 

Kilde/link

Se byrådsbeslutningen her