ForsideBiogasbedragetBiogascirkus skal holdes i gang

Biogascirkus skal holdes i gang

-

Ingeniøren:

I Energiaftalen fra marts 2012 er der ikke direkte nogle mål for biogas-produktionen i 2020, men der er aftalt nogle virkemidler, som man derefter har skønnet vil kunne bidrage med 16,9 PJ biogas i 2020.

Ifølge aftalen er der etableret en BiogasTask-force, som skal undersøge og understøtte den forudsatte biogasudbygning. Hvis der ikke er den fornødne fremdrift i de nye projekter, skal forligspartierne i 2014 drøfte andre muligheder for at fremme biogasudbygningen.

Kilde/link

Ingeniøren