ForsideBiogasbedragetBiogassen hviler på overdrevne forventninger og forkerte tal

Biogassen hviler på overdrevne forventninger og forkerte tal

-

En ny rapport bestilt af fødevareministeriet vider, at de hidtidige tal for gyllens tørstofindhold har været alt for optimistiske. Eksperterne bag rapporten skriver bl.a:

Tørstofindhold i gylle til biogasanlæg

Hovedparten af inputmængden i fremtidens biogasanlæg vil bestå af gylle.Der har i en længere periode været stor diskussion om tørstofindholdet og dermed den forventede gasproduktion pr. ton gylle. At gyllens tørstofindhold i praksis nok er lavere end normerne, blev påpeget allerede i FOI Rapport 188 (Christensen et al., 2007).Det fremgår af normtallene fra 2012 (Aarhus Universitet, 2012), at gylle fra søer skulle have et tørstofindhold på 4,5 % (4,5 % i 2008), slagtesvin 6,1-6,6 % (6,6 % i 2008), mens det for køer skulle være 9,3 % (10,3% i 2008) fra en sengestald (Poulsen, 2012). Videncentret (Lorenzen, 2011) anfører imidlertid, at et tørstofindhold på 3,5-4,0 % i svinegylle og 7-8 % i kvæggylle er realistisk i praksis. Den lavere tørstofandel betyder, at metanproduktionen pr. ton gylle kun er 7,6-9,7 m3 pr.ton svinegylle og 10,9-12,5 m3 pr. ton kvæggylle (Lorenzen, 2011).Hjort-Gregersen (2011) angiveren tørstofprocent på 2,5 % for sogylle, hvilket også er det niveau, der er fundet i Farmtest af separationsanlæg, og her er produktionen kun ca. 6 m3metan pr. ton gylle.

 

I øvrigt fremgår det, at man regner vand med i biomassen, når man skriver:

 

Analysen af disse anlæg viser, at 70-75 % af inputtet forventes at være gylle, mens fiberfraktion eller dybstrøelse forventes at udgøre ca. 10 %. Derudover indgår også lidt majs og industriaffald. Den årlige produktion forventes at være 10 mio. m3 biogas svarende til 23 m3 metan pr. ton input.

De 75% gylle består af 95% vand, så tørstoffet fra gyllen udgør altså kun en ubetydelig del af gaspotentialet. Tørstof er jo ikke bare tørstof i energimæssig forstand. Gyllens tørstof er jo afgasset en gang i dyrenes tarme, så kun de allemest ufordøjelige dele kommer hen i biogasværkets reaktionstanke.

 

IFRO_rapport_220_biogas.pdf

Kilde/link

Se rapporten her