ForsideBiogasbedragetDe gylleramte kritiserer DN offentligt

De gylleramte kritiserer DN offentligt

-

 

Danmarks Naturfredningsforening

Masnedøgade 20

2100 København Ø 

Allindemagle, den 4. juli 201

Vi i Landsforeningen for Gylleramte tager dyb afstand fra artiklen omkring biogas i Natur og Miljø juni 2013. 

Den er særdeles usaglig idet der aldrig kan være tale om at en ko kan forsyne en familie med el.  

Al gyllegas drives primært ved svinegylle. 

Gylle indeholder ganske lidt tørstof men masser af vand, kvælstof, sæberester og rester fra medicin. Altså intet brændbart. 

Gylle frembringes ved opstaldning af dyr hele året. Og selv om køerne holdes på stald hele året for 75 % tilfælde, så er køernes bidrag til gyllebiogas anlæg ikke særligt stort. 

Artiklen omtaler en pasteurisering af gyllen men forklarer ikke hvorfor denne nødvendighed. Vi ved at det er for at nedbringe smitterisikoen ved at udbringe restproduktet på markerne.  

Naboerne til gyllefabrikationen (industrilandbruget) får ikke samme beskyttelse mod bakteriefyldt udluftning fra ventilationsskorstenene. 

I sin begejstring over at en ko kan forsyne en familie med el hele året, glemmer skribenten ganske at medregne den megen transport til og fra gyllegasanlægget. Det koster enorme fossile brændsler med al den transport, hvilket er nedbrydende for miljøet. 

Gyllegasanlæg er ikke en gevinst for hverken naturen, menneskene eller dyrene. Og bidrager ej heller til sænkning af udslippet af CO2. 

Vi i Landsforening For gylleramte tager åbent og kraftigt afstand fra den sminkede og fejlagtige lovprisning af biogas fra husdyr, som er bragt i Danmarks Naturfredningsforenings blad af juni 2013. 

 Landsforeningen for gylleramte 

Mona Blenstrup, formand og

Gert Larsen, næstformand.