ForsideNaturbeskyttelseAxelborgiseringen af Danmarks Naturfredningsforening

Axelborgiseringen af Danmarks Naturfredningsforening

-

Præsidenten for DN, Ella Maria Bischop-Larsen er selv modtager af landbrugsstøtte, hvilket måske kan forklare, at hun udtaler sig til Landbrugsavisen som følger:

»Vi bakker samlet op om kommissionens udspil. Det betyder ikke, at hverken vi eller landbruget er lykkelige for det hele. Men det er nødvendigt for, at landbruget kan få den nødvendige indtjening og naturen få et nødvendigt løft,« siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Man kunne mene, at DN skulle bekymre sig mere om at få fjernet landbruget, den største naturødelægger i historien, frem for at fremme deres såkaldte indtjening.

Kilde/link

Landbrugsavisen