ForsideFra vor egen verdenLandbrugsløgne på Fødevareministeriets hjemmeside

Landbrugsløgne på Fødevareministeriets hjemmeside

-

Under overskriften:

Landbruget beskæftiger 130.000

skriver fødevareministeriet:

Dansk landbrug giver beskæftigelse til rundt regnet 130.000 mennesker fordelt med ca. 73.000 på landbrug, skovbrug og gartneri samt 58.000 på fødevare- og drikkeindustrien. Det samlede beskæftigelsestal er godt nok 20.000 lavere end hidtil oplyst på vores hjemmeside. Dette skyldes nye beregningsmetoder hos Danmarks Statistik, og afspejler således ikke et tilsvarende reelt fald i beskæftigelsen.

men pynter sig med beskæftigede fra skovbrug og gartneri.

Hvordan man kommer frem til de 73.000 er en gåde, som sickpigs.dk vil opklare

 

 

Hjemmesiden fortsætter med at prale med en:

 
Eksport for 100 milliarder
En stor del af landbrugsproduktionen inkl. forarbejdede varer eksporteres til udlandet. Hovedparten sælges på EU-markederne særligt i Tyskland, England og Sverige. Desuden eksporteres danske varer også til Japan og Kina. Det er især ost, svinekød, forarbejdede kødvarer, æg og korn, der eksporteres. Den samlede eksport af fødevarer og agroindustrielle produkter udgør ca. 20 % af den samlede danske vareeksport.

Igen pynter landbruget sig med lånte fjer. Pludselig listes "agroindustrelle produkter" ind i eksporttallene. Den reelle fødevareeksport fremgår ikke af ministeriets tal og så regner man med andelen af "vareeksporten" og udelukker af uforklarlige grunde eksporten af tjenesteydelser som skibsfart, ingeniør- og arkitektydelser. Med det får landbrugets betydning til svulme op som en tyrepik på viagra.


PDF af hjemmesiden som den så ud den 14 juli 2013

Kilde/link

Fødevareministeriets hjemmeside