ForsideAntibiotika og resistensGult kort er en langsom affære

Gult kort er en langsom affære

-

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt l www.fvst.dk

 

J.nr.: 2013-15-2710-00808/HETA

12. juli 2013

Din anmodning om aktindsigt Du har den 23. juni 2013 anmodet om aktindsigt i oplysninger vedr. de 200 modtagere af et ”gult kort”, som omtales i en artikel af 20. juni 2013 på Landbrugsavisen.dk.

Artiklen refererer til en politisk beslutning om fastsættelse af nye grænseværdier for antibiotikaforbrug. De nye grænseværdier er 5,9 ADD for slagtesvin, 4,3 ADD for søer og 22,9 ADD for fravænningsgrise. Grænseværdierne omfattede på tidspunktet for beslutningen 200 slagtesvinebesætninger, men også 87 sobesætninger og 117 besætninger med fravænningsgrise (i alt 404 besætninger).
Det skal understreges, at de nye grænseværdier først skal indarbejdes i en bekendtgørelse, og at de herefter først kan anvendes i ”Gult kort ordningen” efter 10 måneder. Dette skyldes, at antibiotikaforbruget i forbindelse med ”Gult kort ordningen” opgøres som et gennemsnit over en periode på 9 måneder, og at landmændene skal kende grænseværdierne inden denne 9 måneders periodes start, således at de har mulighed for at indrette sig på de nye grænseværdier og undgå at få et gult kort.
Hvilke og hvor mange besætninger der rent faktisk vil få gult kort på grund af overskridelse af de nye grænseværdier, vides derfor endnu ikke, og de besætninger der pt. overskrider grænseværdierne, vil have god tid til at nedbringe deres forbrug, inden de nye grænseværdier kan anvendes.
På baggrund af ovenstående vil jeg bede dig oplyse, hvilke/hvor mange besætninger du ønsker oplysninger om. Du bedes samtidig præcisere, hvilke oplysninger i relation til disse besætninger du ønsker.

 


sendt samme dag til Heidi Tange.

Kære Heidi Tange

Tak for svaret.
Jeg undrer mig nu alligevel over, at det skulle tage så lang tid at komme frem til denne afgørelse.
Men jeg forstår, at de 404 besætninger ikke som oplyst i avisen vil få et gult kort, men at de vil få et høringsbrev om, at er udtaget til at få et om 9 måneder, hvis deres forbrug stadig ligger over de anførte grænseværdier. Er dette korrekt forstået?

Jeg har tidligere fået det indtryk, at når man har fået det gule kort, SÅ har man 9 måneder til at bringe forbruget ned, før det RØDE kort uddeles, hvilket betyder, at man skal skaffe sig en anden dyrlæge og må acceptere indblanding i driften fra myndighedernes side. Er dette korrekt forstået.

Hvis begge dele er rigtigt forstået vil der altså gå 18 måneder, før at man kan konstatere et fald hos nogle bedrifter, men ikke nødvendigvis et fald i det samlede forbrug.

De oplysninger jeg tidligere har modtaget omfatter

CHRNR
Besætningsnummer
DYREARTKODE
BRUGSARTKODE
NAVN CVR
ADRESSE
By
ALDERSGRUPPE
ADD pr. 100 dyr i 9 mdr_
FVST graense
Dyrlæge aut. nr.
MRSA
Chr_nr
Navn
Adresse
Postnr
By
Antal slagtesvin på bedriften
 
Dyredage (Antal slagtesvin gange 274)
Forbrug af antibiotika i ADD for slagtesvin ialt
Forbrug pr. slagtesvin ADD pr. slagtesvinedag
Antal smågrise
Dyredage, smågrise. Antal smågrise * 27.4
 
Medicinforbrug, smågrise i alt ADD
Forbrug pr. smågris ADD pr. smågrisedag
Antal søer, gylte og orner
 
Sodage. Antal søer gange 274
Antibiotikaforbrug til søer i ADD i alt
Antibiotikaforbrug søer ADD pr. sodag
Grænse for gult kort slagtesvin, 1 sept. 2010
Grænse for gult kort, smågrise 1 sept. 2010
Grænse for gult kort so 1 sept. 2010
Antal slagtesvin gult kort
Antal smågrise. gult kort
Antal so gult kort
I alt

Jeg ønsker samme udtræk som tidligere vedr. de 404 landmænd som du omtaler i mailen til mig.

På forhånd tak.

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C, 1. th.
2800 Kgs. Lyngby

Kilde/link

Landbrugsavisen