ForsideDebatindlægSøren Gade: Antibiotika og pesticider er nødvendige

Søren Gade: Antibiotika og pesticider er nødvendige

-

Debat: LANDBRUG: Klappegrise kan ikke brødføde os

af SØREN GADE, ADM. DIREKTØR, LANDBRUG & FØDEVARER

HVIS MAN GØR et forsøg på at kondensere den kritik, Politiken retter mod landbruget i en Signatur tirsdag 24.9., forstår man, at danske svin behandles dårligt, og at det kniber med ærligheden i organisationen Landbrug & Fødevarer.Ser vi et øjeblik bort fra fordommene og manglen på nuancer, er vi i landbruget helt bevidste om, at vi har udfordringer at arbejde med i forhold til f. eks miljø og dyrevelfærd. Men i al beskedenhed har vi udviklet fødevareproduktionen til temmelig meget mere og andet end det landbrug, der passes ind i Politikens Signatur.Rådgivere, selskaber og landmænd arbejder dagligt på at forbedre produktionen, og vi vil godt være forholdene i staldene og på marken bekendt. Der findes ikke lette løsninger på alle problemer, heller ikke for landbruget. Men gennem forskning og udvikling gør vi en indsats, og – selv om vi ikke får meget kredit i Politiken for vores fremskridt og vedvarende arbejde – placerer landbruget i Danmark i en global førerposition på både dyrevelfærd, klima og effektivitet.Det ærgrer os derfor, at Politiken er så unuanceret og enøjet i sin kritik.I Signaturen peges der på nogle store udfordringer, og i Landbrug & Fødevarer vil vi gerne tilføje endnu en: at brødføde verdens befolkning, som vokser fra 7 mia.til 9 mia. mennesker frem til 2050. Den udfordring er af mindst samme kaliber som problemerne med økonomi, klima, sundhed og miljø. Politiken burde derfor se på den danske fødevareproduktion i et nyt perspektiv.FN og FAO peger på, at sult og fødevareproblemerne bedst løses ved at dyrke bæredygtigt og intensivt. Kort sagt, at producere mest muligt, så effektivt som muligt, der hvor omgivelserne kan tåle det med så lille belastning af klima-og miljø som muligt. Det gør danske landmænd godt, og derfor er vores produktionsform en del af fremtiden.Vi kan ikke brødføde verden med skovgrise, der nusses bag ørerne. Når Politiken derfor antyder, at den gode dyrevelfærd vælges med indkøbsvognen, er det en sandhed med udeladte konsekvenser.Det er fint med økologi og nicher, men det bliver ikke til aftensmaden for det store flertal.Bæredygtig intensiv produktion er vejen frem, og det indebærer antibiotika til syge dyr og sprøjtemidler mod ukrudt. I det setup skal vi gøre tingene bedst muligt.For danskerne og landmændene, dyrene og miljøet.Det er fint med økologi og nicher, men det bliver ikke til aftensmaden for det store flertal.