ForsideLandbrugets økonomiLandbrugsstøtteDårligt nyt fra EU. Landbrugsuvæsenet fortsætter sin hærgen

Dårligt nyt fra EU. Landbrugsuvæsenet fortsætter sin hærgen

-

auken

Margrete Auken skriver i en pressemeddelelse, som vi her gengiver ordret, følgende:

Landbrugsstøtten pløjer videre

Landbrugslobbyen vandt, og miljøet, klimaet, det fremtidssikrede landbrug og udviklingslandene tabte ved dagens afstemning i Europa-Parlamentet om den fælles europæiske landbrugspolitik.

”Fremtidens landbrugspolitik er ikke bare en skuffelse. Den er en skamplet på EU. Endelig var tiden kommet til at gøre noget ved EU’s største budgetposts belastninger af miljøet, naturen, klimaet og andre landes udvikling, men i stedet har et flertal i Parlamentet og Rådet nu besluttet at fortsætte den forfejlede politik,” siger Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentets Landbrugsudvalg.

”At bruge næsten 40 pct. af EU’s budget på en politik der ikke gavner fællesskabet og samtidig skader vores fælles goder og udviklingslandenes fremtidsmuligheder, er totalt uacceptabelt,” siger Margrete Auken.

Blandt den nye syvårige aftales mest problematiske punkter er at den ”grønning” af landbrugsstøtten, som Kommissionen havde lovet de europæiske borgere, er blevet fuldstændig udvandet af undtagelser. I stedet for regler for ”afgrøde-rotation” har et flertal i Parlamentet for eksempel bakket op om Kommissionens forslag om ”afgrøde-diversificering”. Men den slags fiksfakserier afværger ikke følgerne for miljøet eller udpiningen af jorden.

”Den endelige aftale har fuldstændig gennemhullet de ellers udmærkede planer om en grønnere landbrugspolitik. Der er flere undtagelser end regler, og de landmænd der er ligeglade med miljøet, kan roligt fortsætte med at svine som før. De landmænd der gerne vil producere med respekt for natur og miljø, får vanskeligere konkurrencevilkår,” siger Margrete Auken.

”Samtidig har vi ikke fået taget et opgør med den skadelige praksis at prisdumpe vores overproduktion af landbrugsvarer i udviklingslandene. Det er både absurd og usolidarisk, og også derfor har jeg stemt imod i dag,” fastslår Margrete Auken.

Af andre nedslående elementer i dagens aftale kan nævnes:
– Det bliver tilladt at sprøjte med pesticider i de planlagte ”grønne områder” der ellers skulle hjælpe den frie natur og dyrelivet.
– Den nye grænse for betalingerne til landmændene på 300.000 euro om året er stort set ubrugelig. Den Grønne Gruppe foreslog 100.000 euro om året. Det ville stadig kun ramme 0.41 pct. af de europæiske landbrug.
– Eksportstøtten, som reelt fungerer som økonomisk støtte til at dumpe EU-finansierede landbrugsprodukter i udviklingslandene, er stadig en del af landbrugspolitikken.

Kilde/link

Margrete Aukens EU side