ForsideNaturbeskyttelseLeder: Luk lortet

Leder: Luk lortet

-

Med vedtagelsen i EU parlamentet af, at landbrugspolitiken de kommende syv år sikrer at landbruget kan svine, som det plejer, ser sickpigs.dk ingen anden farbar vej end at nedlægge det.

Dette er kun muligt ved at opkøbe landbrugsjord og så lade det overgå til natur.

Naturvenner og miljøfolk må forene sig i en fælles bestræbelse for at købe bønderne ud af jorden.

Fonde, private kommuner og miljøforeninger må bidrage. Arealerne kan siden befolkes sparsomt med ressourcebesparende bebyggelser for at hente en del af udgifterne hjem. Her kan de almennyttige boligselskaber måske finde anvendelse for nogle af deres millioner måske sammen med pensionskasserne, der så kan tilbyde deres medlemmer gode, billige pensionistboliger i smukke omgivelser.

Samtidig er det nødvendigt at indlede et forsvar af folkesundheden ved at decimere den animalske produktion, der jo i øjeblikket er dybt afhængig af antibiotika.

Aage V. Jensens fonde, DN, DOF og andre har allerede vist vejen og bevist, at det kan lade sig gøre.

Kilde/link

Se grundene til at den eneste udvej er en decimering af landbruget