ForsideBiogasbedragetBåde Aarhus Universitet og miljøfolk advarer imod gyllegas

Både Aarhus Universitet og miljøfolk advarer imod gyllegas

-

Landbrugsavisen skriver bl.a:

Tørstoffet kan blive problematisk

Problemet er, at biogasanlæg ikke kan fungere på gylle alene, men har brug for en fast bestanddel. Dette såkaldte tørstof har hidtil primært været fedtoverskud fra slagterier og dyreaffald, men det kan give lugtgener, og udbuddet rækker ikke engang til de eksisterende anlæg. Man har derfor været nødt til at importere for eksempel fiskeaffald fra Norge.

Syd for grænsen bruger man i høj grad majs som tørstof, men det er kontroversielt at lave fødevarer til energi. Af bl.a. den grund har Folketinget vedtaget en grænse på 25 procent majs og 12 procent fra 2018.

Kilde/link

Landbrugsavisen