ForsideBiogasbedragetBiogas i Politiken

Biogas i Politiken

-

Mere gylle til biogas er skidt både for miljø og naboer.

Journalist Michael Rothenborg har to artikler i Politiken 11.12.13., som begge stiller spørgsmålstegn i fordelene ved at producere biogas i Danmark. Udgangspunktet er en beslutning om, at EU fremover vil støtte med et større dansk tilskud til produktion af biogas i Danmark. En trofast læser (se billedet) har for sickpigs.dk skrevet et referat af disse to artikler, hvilket redaktionen bukker og takker mange gange for.

Af artiklerne fremgår det bl.a:
Da gylle (husdyrgødning) mest består af vand, skal der tilsættes store mængder anden biomasse (tørstof) for at få gasproduktionen i gang. Hertil bruger man bl.a. slagteriaffald. De allerede eksisterende biogasanlæg bruger den tilgængelige mængde af affald fra slagterierne, og gasproducenterne ønsker derfor at benytte majs i denne proces. Men da EU har sat et loft på benyttelsen af majs til biogas på 25 procent i dag og 18 procent i 2020, er denne fremgangsmåde ikke gangbar.
I dag findes i alt 82 biogasanlæg i Danmark. Hvis politikernes mål, forgasning af halvdelen af gyllen, skal nås, skal der bygges yderligere 50 anlæg inden 2020. Dette anser Jørgen E. Olesen fra Klimakommissionen for helt urealistisk. Og hvis tilskudsordninger skal holde økonomien i orden på de enkelte biogasværker, bliver det meget dyrt for staten. Anlæggene giver nemlig underskud.
Civilingeniør fra Aarhus Kommune Uffe Rasmussen kalder da også denne støtte for "kamufleret landbrugsstøtte. "
Derimod mener landbrugsmedarbejder Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening at det er en god idé at støtte biogas. Og ingen undres vel over, at viceformand Lars Hvidtfeldt fra Landbrug & Fødevarer går varmt ind for mere støtte til biogas – og dermed til landbruget. Til dato har ingen biogasværker dog kunnet opvise sorte tal på bundlinjen.

At et biogasanlæg lugter ved naboer til et værk ved Laurbjerg alt om. Trods lovning om det modsatte, er stanken omkring OL Energy, bygget af det nu hedengangne Green Farm Energy overvældende. "Nogle sommernætter vågner vi op om natten med den der smag helt nede i slimhinderne", siger nabo Jørgen Steen.
I perioder brugte biogasværket  importeret fiskeaffald fra Norge. Dette bragte lugtniveauet op over 50 gange det tilladte. Biogasværket fik forbud mod at benytte fiskeaffald i anlægget, men lugttrykket ligger stadig på faktor 10 over det tilladte.
"Politiken om at fremme biogas er påbegyndt, uden at der er styr på teknologien. Den er lobbyet igennem af landmænd, der vil producere flere svin uden at købe mere dyr jord", mener en anden nabo, Bente Langhoff.
Selvom Favrskov Kommune har meldt OL Bioenergy til politiet for overtrædelse af lugtreglerne, vil den tilsyneladende ikke kræve en ny VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet) for den forurenende virksomhed.
Klima- og Energiminister Martin Lidegaard erkender, at der er en udfordring med tørstoffet. Og mht. lugt fra biogasanlæg, mener Martin Lidegaard, at "hvis biogas er bygget og drevet rigtigt, giver det altså ikke lugtgener".

 

Se her

Kilde/link

Politiken