ForsideMenneskers sundhedDrikkevand & pesticiderRound Up ødelægger jordens mikroflora, og det gør græssende dyr syge

Round Up ødelægger jordens mikroflora, og det gør græssende dyr syge

-

 

Kald en skovl for en skovl!

 

Kronisk Botulisme er sygdommen der refereres til i Tyskland, før man anerkender hvad sygdommen udspringer af, er der ingen håb om at finde roden til problemet!

 

Kronisk botulisme er først diagnoseret som en sygdom i USA i omkring 1910, man fandt at særlige jorde i Mississippi river Valley, gjorde køer syge, det var svære vandlidende lerjorde, ….man ved at botulisme-bakterien klarer sig fint i iltfrie omgivelser, som netop jorderne i det område i USA.

 

Siden 1910 er der sket en revolution i landbruget, kemiske pesticider særligt Roundup GMO afgrøder der er tolerante for Roundup, og nedsprøjtning af afgrøder med Roundup. Roundup hæmmer den gavnlige bakterieflora som er med til at ”kontrollere” clostridier, ved så lidt som 0,1 gram / ton =0,1ppm. Glyphosate suppresses the antagonistic effect of Enterococcus spp.

On Clostridium botulinum. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23396248> 20 ppm er tilladt i soja og korn til foder! Det er 200 gange mere end mængden der ændrer mikrofloraen i marken, ensilagen, køernes maver, gyllen, biogasanlægget, og igen marken. Tænk over det når i bruger Roundup, en dosering Roundup er 1,26 kg aktivstof/ ha, det er teoretisk nok til at annullere de gode bakterier i 12600 Ton jord, eller ca. 70 cm dybde i jorden, En overkørsel fjerner ikke alle bakterier, da Glyphosat bliver inaktivt når det bindes til metaller i jorden, men husk at Roundup er systemisk og tager alle bakterier der ligger op ad rødderne af planterne der sprøjtes, man ved at 20 % af det Glyphosat der kommer ind i planten oser ud til røddernes omgivelser!

 

Glyphosat er et enormt stærkt biocid. Monsanto har patenteret glyphosat som et antibiotikum, 1 gram/ton er patenteret som rigeligt til at klare en meget bred vifte af mikroorganismer; Publicatienummer, <http://www.google.nl/patents/US7771736> US7771736 B2. Publicatietype, Verlening. Aanvraagnummer, US 10/652,684. Publicatiedatum, 10 aug 2010 …

Uitvinders, William Abraham

 

Prof. Monika Krügers forsøg øverst viste at 0,1ppm er rigeligt til at sætte ubalance i indholdet af mikroorganismer i tarmsystemet, der er i dag i foder til dyr langt mere glyphosat, egne målinger; usprøjtet korn 0,0036ppm, da jeg ikke bruger Roundup, kommer den beskedne mængde af restmængder i jorden og Gylle. Ved nedsprøjtet hvede er der typisk 0,3 – 2ppm. I nedsprøjtet byg er der typisk 1-3ppm, da der ikke er skaller omkring byg. I byg-halm er der typisk 3 gange mere end i kernerne, i GMO soja er der fra under 1 – over 20 ppm. I egen måling var der 22ppm. ( målingen var på det færdige foder, og sojaen er eneste Glyphosat kilde, og derfor kunne den udregnes til 22ppm), som er over det tilladte i EU, og over 200 gange mere end skadelig mængde for mikroorganismer!

 

GMO afgrøder indeholder færre mikronæringsstoffer; <http://permaculturenews.org/2013/04/22/stunning-difference-of-gm-from-non-g m-corn/> ”Stunning” Difference of GM from non-GM Corn

 

og Glyphosat indholdet binder de få der er, så resultatet er næringsstofmangel, det er ligegyldigt om man tilsætter en mineralblanding, den kan også blive mere eller mindre bundet af Glyphosat, ofte ikke ens for alle næringsstoffer, som dette danske forsøg viser; Field Investigations of Glyphosate in Urine of Danish Dairy Cows

<http://gmoevidence.com/wp-content/uploads/2013/09/Glyphosat-D%C3%A4nemark.p df>

 

 

 

Næringsstofmangel giver grobund for et hav af sygdomsproblemer, samtidigt med at køerne har mistet meget af deres immunforsvar af den grund, har Glyphosat ændret mikrofloraen til at være en sygdomsfremmende mikroflora, med specielt mange af de problematiske clostridier, Dem der blandt andet laver tarmbrand, gaspustere, og botulisme. Botulisme bakteriens giftstof er naturens stærkeste nervegift, og det fakta at 1 gram kan dræbe 100000 mennesker, 1 kg er rigeligt til hele jordens befolkning! (giften bruges til biologisk krigsførsel) Bakterien udvikler kun giftstoffet når der er mange bakterier, bakterien er naturligt forekommende i jord, og hvis man har en god mikrobiel balance skader den ikke, men er en gavnlig bakterie der nedbryder organisk matereale,

 

Dette forsøg på høns er også gældende for andre dyr, vores bakterieflora i tarmsystemet er i antal typisk 10 gange højere end det samlede antal celler i vores krop, så det betaler sig at være på god fod med vores mikroflora.

Glyphosat er ved at være, et enormt stærkt SELEKTIVT biocid, i stand til i meget lave doser at totalt ændre denne sammensætning, The Effect of Glyphosate on Potential Pathogens and BeneficialMembers of Poultry Microbiota In Vitro <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23224412>

 

det gør sig gældende både i marken, Foderet, fordøjelsessystemet, afføringen, og igen i jorden, denne onde spiral skal knækkes, hvis man vil kronisk botulisme til livs, som det er nu, er alene mængden af Glyphosat i GMO soja nok til at totalt ændre mikrofloraen i tarmsystemet, Spraying with glyphosate leaves high levels of residue in soybeansTestbiotech publishes findings from investigations in Argentina

<http://www.testbiotech.org/en/node/928>

 

Hvis der sprøjtes med så lidt som selv under 1 Roundup ltr. Pr ha, sker det samme der, og en ond spiral er i gang. Hvis man virkelig ønsker turbo på den negative udvikling skal man sprøjte alt korn ned før høst, opfodre halmen, dyrke marken pløjefrit, med udsprøjtning af Roundup før såning, og i afgrøder som Majs sprøjte Roundup lige før fremspiring, som ukrudtsbekæmpelse. (det er for øvrigt netop den rådgivning man får hos videncentret, hvornår mon de lærer at landbruget er et økosystem?!!!)

 

Landmand tænk på det når du bruger Roundup, køber GMO soja, eller fodrer med nedsprøjtet korn og halm, du fører biologisk krigsførsel mod dine dyr, dig selv og din familie, og alle der spiser de varer du producerer.

 

Jeg ville ønske at vi på landbrugsskolerne var blevet fortalt hvordan man som landmand er bestyrer for et økosystem, og vigtigheden af at holde systemet intakt,

 

Vores job som landmænd er at producere sunde og nærende fødevarer, GMO og Roundup er næringsfattig og sygdomsfremkaldende, og køerne der nu dør i hobetal er vores kanariefugl i buret der viser at det er på tide at komme væk fra det landbrugssystem vi er en del af i dag.

 

Vi kan vende udviklingen, det kræver at landbrugets top og universiteterne ændrer kurs og dropper kemi-ræset, og i stedet indser at vi i Dansk landbrug har potentiale til at kunne omskifte væk fra afhængighed af kemi, og til et system der ikke behøver at være økologisk, men et som arbejder med naturen.

Ellers er disse film fra Tysk TV kun begyndelsen på et mareridt.

 

<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lwEujBeLDXo> filmen fortæller om sygdommen i tyskland

 

 

 

<https://www.wdr.de/tv/diestory/sendungsbeitraege/2013/0916/botulismus.jsp> seneste film; Filmen afdækker humane skader

 

 

 

Faktorer der er medvirkende til at ændre mikrofloraen i jorden til det bedre og derved op gennem foderet, og ind i fødekæden.

 

1. Roundup er som middel relativt ugiftigt, ugiftighed gælder dog ikke

mikroorganismer, som har samme proces i sig, som er den proces glyphosat stopper i planter, foruden at være et meget potent biocid er glyphosat også hormonforstyrrende, stoffet laver fertilitetsproblemer fosterskader, deformt født afkom og aborter. Det binder også metaller, så de ikke kan deltage i processer i planter, dyr og mennesker, man kan have en skjult sult, hvor man ved at mineralerne er til stede, de kan ikke kan optages. Samtidigt er glyphosat er at finde alle steder, stort set i alle konventionelle fodermidler, på grund af kemikaliets store udbredelse, tilmed ofte i mængder der giver problemer for mikrofloraen ( også i human føde!) Disse egenskaber gør at Roundup burde forbydes straks, at anvende Roundup til nedvisning og på GMO afgrøder er direkte sindsygt.

 

 

 

2. Andre faktorer der medvirker til en SYG mikroflora; Iltfattige

forhold, i jorden, ”traktose”, lavtliggende vandmættet jord, anerob forgæring, som den i biogasanlæg, gylletanke, som ikke er beluftede ( Danske regler forbyder beluftning!).

 

 

 

Faktorer der medvirker til at genetablere den forstyrrede mikroflora på markerne, i foderet og i fødevarerne;

 

Undgå brug af Roundup, dette kræver en lovændring! Så det igen bliver lovligt at bekæmpe ukrudt mekanisk i efteråret.

 

Undgå GMO foder og nedsprøjtede afgrøder, både halm, kerner og produkter som rapskage af nedsprøjtede raps

 

Beluftning af gylle i tanken, så de gode bakterier får overhånd. Dette kræver en lovændring!

 

Faste kørespor, det minimerer traktosen i jorden, og gør den mere iltholdig, ny teknik.

 

Sænk vandstanden i de vandlidende jorde, dette kræver lovændring! Så grødeskæring og opgravning igen er muligt. Vandlidende jorde er iltfattige, og giver forkert sammensætning af mikroorganismer i jorden.

 

Undgå ensidig majsproduktion, da denne produktion tærer på jordens humusindhold, og giver en mere iltfattig jord.

 

 

 

Jeg håber at politikere og landbruget tager mine råd alvorligt,

 

 

 

Venlig hilsen

 

Ib Borup Pedersen

 

Konventionel svineproducent

 

Pilegaarden

 

Mariagervej 483 Hvidsten

 

8981 Spentrup

 

Tlf. 20129322