ForsideFra vor egen verdensickpigs.dk klager over ulovlig sponsering af TV udsendelse

sickpigs.dk klager over ulovlig sponsering af TV udsendelse

-

Til Radio og TV nævnet.

Undertegnede indklager hermed DR for at bringe en udsendelse, som fremstod som udarbejdet af DR på almindelige journalistiske vilkår, men som i virkeligheden var sponseret af Landbrug og Fødevarer, og derfor at betragte som et partsindlæg.

Det drejer sig om "Hele svineriet" som blev sendt på DR2 i den 16 november 2013.

Efter at sagen har været genstand for et spørgsmål til kulturministeren, er det kommet frem i lyset, at DR ikke vil oplyse, hvilken pris, DR betalte for den næsten en time lange udsendelse. http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/kuu/spm/32/svar/1101012/1317932/index.htm

DR har dog undladt at genudsende den og fjernet en streaming-link fra hjemmesiden, hvilket man begrunder med, at "programmets præmis ikke var tilstrækkelig klar, samt at valget af produktionsselskab viste sig problematisk". Dette er en de facto indrømmelse af, at DR har ladet sig købe til at bringe et partsindlæg fra Landbrug og Fødevarer og Danske Svineproducenter, uden at disse to aktører nævnes.

Så meget desto mere er det af hensyn til DRs troværdighed og den offentlige debat påkrævet, at det oplyses hvor meget eller hvor lidt, DR har betalt for den grydeklare udsendelse. DR henviser uden nærmere begrundelse til, at sådanne oplysninger ikke er omfattet af lov og offentlighed i forvaltningen. Men da der er tale om en miljøoplysning er prisen omfattet af miljøoplysningsloven, hvor §2.2 udelukker begrænsninger i aktindsigten fra anden lovgivning.

Samtidig bør det overvejes om offentlighedslovens undtagelser kan komme på tale i denne sag. Disse skal og bør anvendes med varsomhed, ikke mindst når der er tale om en så prekær sag, som denne, hvor DR har indrømmet, at have begået graverende fejl.

Jeg skal derfor anmode nævnet om at tage stilling til

1) om der var tale om en ulovlig sponsering af TV-udsendelse
2) om de kontraktlige forhold omkring erhvervelsen af udsendelsen, herunder prisen, skal offentliggøres.

Med venlig hilsen — — *
Knud Haugmark, M.A.
Skelhøjvej 25 C, 1. th.
2800 Kgs. Lyngby
Mobil: +45 20 41 77 88


Modtaget den 13. januar 2013:

Kære Knud Haugmark,

 

Hermed bekræftes for modtagelsen af din klage. Sekretariatet for Radio- og tv-nævnet vil påbegynde behandling af sagen snarest muligt.

 

Med venlig hilsen,

 

xxx

Fuldmægtig – cand.jur.

Kulturstyrelsen – Medier
Danish Agency for Culture

H. C. Andersens Boulevard 2

1553 København V