ForsideLandbrugets økonomiLandbrugsstøtteStatsmidler finansierer nyt slagteri

Statsmidler finansierer nyt slagteri

-

340 millioner kroner fra den Nordiske Investeringsbank skal finansiere en nyt kvægslagteri i Holsted, hvor man ugentligt kan tage livet af 4.500 stykker kvæg. NIB lægger vægt på at "fremme miljøet", men hvordan kvægproduktion, som jo er stærkt klimabelastende på grund af dyrenes metanudslip, kommer ind her, er noget uklart.  På NIBs hjemmeside skriver man bl.a:

 

NIB finansierer projekter, som styrker konkurrencedygtigheden og fremmer miljøet. Banken yder langfristede lån og garantier på konkurrencedygtige markedsvilkår til sine kunder i de private og offentlige sektorer. NIB fokuserer specielt på følgende forretningsområder:

  • Energi og miljø;
  • Infrastruktur, transport og telekommunikation;
  • Industri og tjenesteydelser;
  • Finansielle institutioner og SMVer.

Projekter, der kommer i betragtning med hensyn til finansiering, vurderes ud fra et perspektiv om bæredygtig vækst. NIB analyserer deres effekt på konkurrenceevnen og miljøet såvel som deres indirekte påvirkninger på økonomien og samfundet.

Kilde/link

Børsen