ForsideMenneskers sundhedDrikkevand & pesticiderDan Jørgensen laver ny fodfejl.

Dan Jørgensen laver ny fodfejl.

-

Dan Jørgensen, der jo faldt ned som et lam ved sin tiltrædelse som minister i Thornings regering, skruer nu tilsyneladende bissen på over for landbruget. Han mener ikke at man kan forfølge landmænd, der har ulovlige sprøjtemidler opmagasineret, men kun kan skride ind, hvis landmanden bliver grebet på fersk gerning med marksprøjten i gang.

Dette svarer bare ikke til hvad miljøstyrelsen tidligere har oplyst. På deres hjemmeside oplyste man i 2012 at

"Ukrudtsmidler med aktivstoffet bifenox, der netop er blevet forbudt på grund af risiko for grundvandet, er med i puljen, og har ekstra skærpede afviklingsfrister. Her er der forbud mod salg allerede 1. november i år, og den 15. juni 2013 er det helt forbudt både at bruge og opbevare midlerne."

Men i JPs erhvervssektion EPN skriver bl.a:

Brug af ulovlige pesticider kan allerede nu betyde, at der trækkes i støtten. Det kræver dog, at myndighederne kan bevise, at landmanden bruger midlerne – og ikke bare har dem stående på gården. Derfor har kun ganske få indtil nu fået frataget støttemidler. Det vil Dan Jørgensen gøre op med.

»Kontrollen skærpes, så det bliver lettere at tage lovbrydere på fersk gerning, når de sprøjter på markerne,« fortæller Dan Jørgensen.

Hvis man hidtil ikke har straffet landmænd, der havde ulovlige sprøjtemidler stående er der tale om forsømmelighed.

Vi må forlange, at sagen belyses.