ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsMRSA smittede bedrifter skal offentliggøres

MRSA smittede bedrifter skal offentliggøres

-

 Efter at have tygget på sagen i månedsvis giver ombudsmanden nu journalisterne Kjeld Hansen og Niels Mulvad samt denne sides redaktør medhold i, at myndighederne skal give aktindsigt i ,hvilke landbrugsbedrifter, som har fået underretning om, at der var fundet MRSA-bakterier i bedriftens svin.

Fødevarestyrelsen og fødevareministeriets klagecenter har ellers med særdeles orientalske argumenter forsøgt at hemmeligholde oplysningerne for offentligheden, men ombudsmanden kunne argumentere med, at landmanden som arbejdsgiver er forpligtet til at oplyse sine ansatte om risikoen. Dermed er oplysningerne ikke længere af fortrolig karakter, og dermed er der ingen farbar vej til at hemmeligholde oplysningerne.

Aabenhedstinget har redegjort for sagens konsekvenser på forbilledlig vis. Det skal for fuldstændighedens skyld blot tilføjes, at ombudsmandens afgørelse har internationale konsekvenser. Oplysninger om MRSA-bakterier i udenlandske bedrifter skal også være offentligt tilgængelige lige som de danske skal være tilgængelige i udlandet. I følge et direktiv om aktiv formidling af miljøoplysninger kan man forlange, at oplysningerne lægges på nettet af fødevarestyrelsen.

I praksis bliver udenlandsk arbejdskraft, som betaler mange penge for at få en formidlingsaftale med en dansk landmand, først orienteret, når de ankommer til Danmark.

Det må fremover være reglen, at arbejdere fra udlandet orienteres om smittefaren inden de underskriver ansættelsespapirer eller forlader deres hjemland.

Kilde/link

Ombudsmandens foreløbige udtalelse