ForsideLandbrugets økonomiLandbrugsstøtteNyt knæsat princip om landbrug: Regulering skal give overskud

Nyt knæsat princip om landbrug: Regulering skal give overskud

-

Åbent samråd med fødevareministeren om dansk landbrugs forhold

Værelse 2-133
Tid: 14:00 – 15:00, 22/1-2014
Fødevareudvalget har kaldt fødevareminister Dan Jørgensen (S) i åbent samråd om dansk landbrugs forhold.
Udvalget har bedt ministeren redegøre for, om han er enig med statsministeren i, at dansk landbrug er presset, og hvilke tiltag ministeren ser som de væsentligste for at mindske dette pres.

Ministeren bedes også redegøre for, hvordan han vil arbejde for og sikre, at det i finansloven for 2014 knæsatte princip om, at reguleringen af landbruget samlet skal give erhvervsøkonomiske gevinster, bliver ført ud i livet.

Udvalget har endvidere bedt ministeren redegøre for, hvad han konkret vil gøre for at realisere regeringens målsætning fra Vækstteam for Fødevarer om at skabe 25.000 nye arbejdspladser i fødevare- og landbrugsklyngen samt øge eksporten fra sektoren med 50 mia. kr. i 2020.

Adresse:
Værelse 2-133
Christiansborg