ForsideLandbrugets imagekampagneTV-klagenævn vil ikke presse på for at få prisen for "Hele Svineriet"...

TV-klagenævn vil ikke presse på for at få prisen for "Hele Svineriet" oplyst

-

Kære Knud Haugmark,

 

Hermed bekræftes for modtagelsen af din klage over programmet ”Hele Svineriet” på DR2. Sagen vil blive forberedt til nævnets behandling, og du vil blive informeret, når der er truffet en afgørelse.

 

Dit  klagepunkt nr. 2 vedrører spørgsmålet, om de kontraktlige forhold omkring erhvervelsen af udsendelsen, herunder prisen, skal offentliggøres. Jeg kan oplyse, at sager og dokumenter vedrørende DR’s programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen, jf. radio- og fjernsynslovens § 86, stk. 1. Radio- og tv-nævnet har ikke kompetence til at træffe afgørelse om DR’s pligt til offentliggøre oplysninger m.v.  På denne baggrund kan klagepunkt nr. 2 ikke behandles.

 

Dit klagepunkt nr. 1, der vedrører spørgsmålet om ulovlig sponsorering af programmet, kan derimod godt behandles, hvilket sekretariatet er i gang med.

 

Jeg skal desuden gøre opmærksom på følgende:

 

Radio- og tv-nævnets afgørelser med navne på sagens parter og på klager offentliggøres på Kulturstyrelsens hjemmeside. Ifølge persondataloven er vi forpligtet til at orientere om, at de oplysninger vi har modtaget om dig, eksempelvis navn og mail, vil blive behandlet i henhold til denne lov.

Læs om registreredes rettigheder efter persondataloven i lovens afsnit III på Retsinformations hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=828.

 

 

Med venlig hilsen,

cid:image002.jpg@01CE6685.FF673340

 

 

Louise Nygaard Andersen

Fuldmægtig – cand.jur.

Kulturstyrelsen – Medier
Danish Agency for Culture

H. C. Andersens Boulevard 2

1553 København V

T. +45 3373 3373

M. +45 3373 3351

lna@kulturstyrelsen.dk

www.kulturstyrelsen.dk