ForsideFinansielle landbrugstabHva' i helved' går de rundt og gør i Sydbank efter tre?...

Hva' i helved' går de rundt og gør i Sydbank efter tre? Er der penge under bordet i forbindelse med lån til insolvente landmænd?

-

Hva’ i helved’ går de rundt og gør i banken efter tre
Sker der mon en masse ting, som ikke burde ske
klunser de om kassen eller danser de lanciers
Hva’ i helved’ går de rundt og gør i banken efter tre

Sådan undrede Bodil Udsen sig i Dragørrevyen 1970. Man kunne med større ret undre sig over, hvad der sker i Sydbank for tiden. Flere omstændigheder tyder på, at andre end ledelsen har overtaget kreditvurderingen af landbrugsejendomme, som trods en meget højt løftet pegefinger og store nedskrivninger alligevel tages som sikkerhed for lån, selvom de slet ikke opfylder Finanstilsynets krav til sikkerhed for lånet.

Finanswatch skriver den 31. januar 2014 bl.a:

Sydbank har ikke mere risikable lån end andre store banker, men håndteringen af risiciene er under al kritik, vurderer tilsynet efter en inspektion i Sydbank.

Finanstilsynets rapport er en sønderlemmende kritik af Sydbanks kreditkultur, hvor det konstateres, at medarbejdere uden direktionens og bestyrelsens vidende ignorerer specifikke påbud fra Finanstilsynet.

"Risiciene knyttet til bankens udlån er på niveau med andre større bankers risici, men Finanstilsynet vurderede, at bankens governance medførte risici, som ikke er acceptable i en bank af denne størrelse," skriver myndigheden og fortsætter:

" Som eksempel gav Finanstilsynet i forbindelse med en landbrugsundersøgelse i 2012 Sydbank påbud om at ændre værdiansættelserne af jord og driftsanlæg, fordi de var for positive set i forhold til markedsværdierne og de øvrige større bankers værdiansættelser. Banken havde i første omgang ændret værdiansættelserne i henhold til dette påbud. Efterfølgende havde banken dog på ny ændret principper, således at værdiansættelserne af driftsanlæg igen blev for positive. Denne beslutning var truffet udenom dele af direktionen og uden at inddrage kreditkomiteen og bestyrelsen."

Denne ulydighed koster nu Sydbank et solvenstillæg på 250 mio. kr. plus et påbud om at sikre en betryggende governance.

Desuden kræver Finanstilsynet ekstra solvensdækning på 350 mio, så Sydbank står for at skulle skaffe 600 mio. til veje som ansvarlig kapital inden for kort tid.

Det mest iøjenfaldende er dog, at bankens medarbejdere helt bevidst har handlet imod ledelsens retningslinjer og Finanstilsynets påbud. På den måde pådrager medarbejderne sig ansvaret for, at bankens anseelse lider skade og dette kan føre til erstatsningskrav fra bankens side. Desuden risikerer medarbejderne at miste deres arbejde og i al fald at få en påtale. Karrierespring sættes også over styr. Så hvorfor sker det? Den risikable belåning af landbrugsejendomme kan spores af bankens interne revision, den kan med andre ord ikke skjules, så man må sige, at medarbejderne tager en betydelig risiko. sickpigs.dk kender ikke de medarbejdere, der har gjort sig skyldige i disse bevidste overvurderinger af urentable landbrug, men vi ser tre mulige scenarier:

  • Medarbejderen har familiemæssig baggrund i landbrugserhvervet, og dermed en (forkert) opfattelse af, at der gælder særlige regler for landmænd.
  • Medarbejderen er blevet truet til at yde lån måske i form af pres på familien
  • Medarbejderen har fået en kontant bonus, for eksempel 5% af lånet, for at hjælpe den fallittruede landmand til udsætte det uundgåelige, konkursen.

Vi har ikke beviserne her og nu, men har ikke fantasi til at forestille os andre begrundelser for, at Sydbanks betroede og givetvis kompetente medarbejdere på denne risikable måde undergraver tilliden til deres egen arbejdsplads.

 

Kilde/link

Bodil Udsen på Youtube