ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetBæredygtigt Landbrug læser sickpigs.dk. Advokaten forlanger aktindsigt

Bæredygtigt Landbrug læser sickpigs.dk. Advokaten forlanger aktindsigt

-

Bæredygtigt Landbrugs advokat har fået aktindsigt i denne sides redaktørs aktindsigt i 103 landmænds sager om overgødskning med efterfølgende træk i landbrugsstøtten på i alt godt 23 millioner kroner.

Advokaten skriver om sig selv på sin hjemmeside bla:

Vore særlige områder omhandler skatteret, generationsskifte, selskabsetableringer og virksomhedsoverdragelser, fast ejendom, lejeret, sager om offentlig regulering, erstatningsret, entrepriseret, rekonstruktioner og landbrugets retsforhold.

Vi medvirker ved køb og salg af fast ejendom, herunder landbrugsejendomme i et betydeligt omfang over hele landet og i udlandet.

Rådgivningen varetages af højtuddannede og entusiastiske medarbejdere med gedigne etiske holdninger kombineret med overblik og "godt købmandsskab".

Med hensyn til godt købmandsskab markerer advokatren sig som  Sveriges femtestørste modtagere af landbrugsstøtte. Han har 2.000 heltar under plov i nærheden af Hälsingborg. Læs Landbrugsavisens beskrivelse af bedriften her. I 2013 forsøgte han og han bror at sælge ejendommen, men om dette er sket, kan sickpigs.dk desvære ikke oplyse. Læs Berlingske her

Advokaten vakte harme i Danmarks Magisterforening, da han opfordrede landmænd til at forfølge kommunale sagsmedarbejdere ved at påstå, at de var inhabile for eksempel, hvis de var medlemmer af DN eller havde ytret sig om miljøspørgsmål i avisen. Læs her


Kære Knud Haugmark

 

I overensstemmelse med praksis skal NaturErhvervstyrelsen underrette dig om, at styrelsen den 19. februar 2014 har givet aktindsigt i din sag (J.nr. 13-8025-000365) om KO-betinget støttenedsættelse i visse overgødskningssager. Aktindsigtsanmodningen, som er indgivet af Bæredygtigt Landbrug, indebærer indblik i afgørelse samt det vedhæftede skema med oplysninger vedrørende 103 landbrugere, der har modtaget støttetræk i forbindelse med KO-overtrædelse i 2011 (overgødskning).

NaturErhvervstyrelsen har truffet den afgørelse i Bæredygtigt Landbrugs aktindsigtssag, at der kan udleveres alle dokumenter og oplysninger, som du har fået tilsendt i forbindelse med din aktindsigtssag ud fra offentlighedslovens og miljøoplysningslovens regler.

 
Med venlig hilsen

 

xxx

Fuldmægtig, Cand. Jur. l Bæredygtighed l Center for Arealtilskud