ForsideDebatindlægRune Engelbrecht: landbruget er en belastning for samfundet.

Rune Engelbrecht: landbruget er en belastning for samfundet.

-

Rune Engelbrecht skriver bl.a. i Politiken den 28. februar 2014:

 

En forøgelse af produktionen betyder desuden endnu mere ryddet sydamerikansk regnskov, fordi det kræver svimlende arealer at producere sojafoder til de danske svin. Men det betyder også yderligere pres på den danske natur, fordi kvælstof og fosfor fra det kolossale overforbrug af gylle på markerne er en af de værste trusler mod vandmiljøet, og fordi ammoniakken, der fordamper fra staldene, spreder sig med vinden og belaster naturarealer over hele landet.

Artsrigdommen i Danmark styrtdykker, mens omsiggribende iltsvind såvel som tilgroede og ensformige naturarealer følger i kølvandet på næringsstofbelastningen.

Dertil kommer naturligvis det ekstreme overforbrug af antibiotika, og de 77 procent af alle svin, der er smittet med MRSA-bakterier, som allerede er begyndt at sprede sig til mennesker. Hvordan prissættes dét?

Hvor mange udgifter har det danske samfund i dag – og hvor mange får det i fremtiden – når der skal ryddes op efter forarmet natur, forringet folkesundhed og forværret miljø? Og så har vi slet ikke eksemplificeret de uhyggelige svigt i forhold til dyrevelfærden.

Kilde/link

Politiken