ForsideMRSAMRSA-sagen: retten begår samme lovovertrædelse i domsudskriften, som de anklagede blev dømt...

MRSA-sagen: retten begår samme lovovertrædelse i domsudskriften, som de anklagede blev dømt for.

-

Domsudskriften fra Aahus ret af den 22. maj 2014 meddeler:

 

 

Kjeld Hansen
overtrædelse af straffelovens § 152 d, stk. 2, subsidiært § 264 d, jf.medieansvarslovens § 10, stk. 1, jf. stk. 2, ved fra den 21. oktober 2010 og frem til den 24. oktober 2013 på hjemmesiden www.aabenhedstinget.dk uberettiget at have videregivet oplysninger om ægteparret Jens Skov Rasmussen og Hanne Rasmussens rent private forhold, idet tiltalte i en på hjemmesiden offentliggjort artikel af den 21. oktober 2010 havde oplyst, at på Jens Skov Rasmussens gård, Pindstoftegård, Skovstrupvej 31 i Tommerup, var både mand og hustru konstateret smittede med MRSAbakterier, hvorefter tiltalte omkring den 27. oktober 2010 foranledigede, at artiklen blev ændret, således at det i stedet fremgik, at to personer på Jens Skov Rasmussens gård på den ovennævnte adresse var konstateret smittede, ligesom tiltalte i en anden på hjemmesiden offentliggjort navngiven artikel af den 31. oktober 2010 havde oplyst, at to personer på Jens Skov Rasmussens gård på den ovennævnte adresse var konstateret smittede med MRSA-bakterier.

Og senere:

Det lægges til grund, at tiltalte – foranlediget af Sundhedsstyrelsen, der stillede krav om, at helbredsoplysningerne blev fjernet fra artiklen – fjernede oplysningerne om, at det var mand og hustru på Jens Skov Rasmussens gård, der var smittet med MRSA-bakterier. Det fremgik herefter af artiklen, at der var to personer på gården, der var smittet.

Sickpigs.dk kan hermed bekræfte, at mand og hustru på Jens Skov Rasmussens gård var og sikkert stadig er, smittet med MRSA.

Hvad der medførte, at Kjeld Hansen og Nils Mulvad blev idømt fem dagbøder af kr. 500 eller fem dages fængsel, kan nu lovligt gentages ved at citere domsudskriften.

sickpigs.dk forventer i al fald ikke et bødekrav i anledning af, at vi her gentager at ægteparret Skov Rasmussen, Skovstrupvej 31, Tommerup er smittede, eller i al fald har været smittede, med MRSA.

 

Se gården her, hvor parret sandsynligvis ikke bor længere, da den er gået konkurs. (Google street view, omtrentlig adresse)

 

Kilde/link

Læs hele dommen her