ForsideDebatindlægForsker tilbageviser landbrugets vækstargumenter

Forsker tilbageviser landbrugets vækstargumenter

-

Politikens kronik den 7. juli 2014:

"Det danske landbrug fylder 2,66 millioner ha eller 62 pct. af landets areal. Det er meget, og produktionen er forholdsvis intensiv, bl.a. med en allerede stor husdyrtæthed.

Arealet af lysåben natur (eng, overdrev, strandeng, mose, hede, klit) er faldet fra 25 pct. i 1920 til under 10 i dag. Hederne er pløjet op, moserne og vådområderne drænet. Naturens andel af landets samlede areal er dermed blandt de laveste i Europa. Samtidig har vi en lang kystlinje og et sårbart vandmiljø.

Og den intensive udnyttelse af landskabet betyder, at de resterende naturområder på landjorden er små og ligger spredt i det dyrkede land og dermed er meget sårbare for påvirkninger fra landbrugsdriften."

Kilde/link

Læs hele Jesper Baks kronik