ForsideMRSAOmbudsmanden accepterer Fødevarestyrelsens suspendering af udlevering af MRSA oplysninger.

Ombudsmanden accepterer Fødevarestyrelsens suspendering af udlevering af MRSA oplysninger.

-

Med sin accept har ombudsmanden reelt accepteret, at en helt banal aktindsigtssag, hvor han selv har givet medhold i aktindsigtsbegæringen, bliver en sag om grundlovens § 63.

 

Herunder Ombudsmandens brev:

joergen_steen_soerensen.jpg.ashx
Folketingets Ombudsmand, Jørgen Sten Sørensen

Fødevarestyrelsens sag j.nr. 2014-28-19-00075/BEFOL

12-09-2014

Jeg har modtaget Fødevarestyrelsens e-mail af 2. september 2014.

I e-mailen har Fødevarestyrelsen orienteret mig om, at styrelsen d-en 1. september 2014 traf afgørelse om at meddele Nils Mulvad, Kjeld Hansen og Knud Haugmark aktindsigt i det materiale, der indeholder en liste over, hvilke svinebesætninger Fødevarestyrelsen fandt positive for MRSA under projektet i efteråret 2011.

Jeg har noteret mig, at Fødevarestyrelsen har besluttet at lægge den retsopfattelse til grund, som fremgår af min endelige redegørelse:af 6. juni 2014 om Fødevareministeriets Klagecenters afgørelser af 29. maj 2012, hvor Nils Mulvad og Kjeld Hansen, henholdsvis Knud Haugmark, fik afslag på aktindsigt i de nævnte oplysninger om MRSA-positive svinebesætninger.

Jeg kan samtidig konstatere, at min henstilling om at genoptage de to aktindsigtssager og træffe nye afgørelser i lyset af det, som jeg havde anført i min endelige redegørelse, således er blevet fulgt.

Det fremgår samtidig, at styrelsen har besluttet at suspendere udleveringen af materialet til Nils Mulvad, Kjeld Hansen og Knud Haugmark, indtil domstolene har taget stilling til spørgsmålet om opsættende virkning i de sager, der er anlagt mod Fødevarestyrelsen – eller når der er forløbet omkring 3 måneder regnet fra styrelsens afgørelse af 1. september 2014.

Jeg bemærker, at spørgsmålet om Fødevarestyrelsens mulighed for at suspendere udleveringen af materialet ikke indgik i min behandling af de ovennævnte aktindsigtssager, og at jeg derfor ikke har taget stilling til det. Jeg vil eventuelt kunne tage stilling til spørgsmålet, hvis Nils Mulvad og Kjeld Hansen og/eller Knud Haugmark – efter at have udnyttet klagemuligheden til Fødevareministeriets Klagecenter – klager til mig.

Jeg foretager mig ikke videre i sagen, men beder om underretning om sagens videre forløb.

Der vil blive offentliggjort en nyhed om sagen på min hjemmeside.

 

Med venlig hilsen
Jørgen Steen Sørensen
Gammeltorv 22
DK-1457 København K
Tlf. +45331325 12
Fax +4533130717

www.ombudsmanden.dk

post@ombudsmanden.dk

Personlig henvendelse: 10-14

Telefonisk henvendelse:

Man.-tors. 9-16. fre. 9-15

12-09-2014

Dok.nr. 12/02471-86/CLA

12/02733/CLA

Bedes oplyst ved henvendelse


Afgørelsen fra Fødevarestyrelsen er påklaget

Se Ombudsmandens nyhed her

Se originalbrevet her