Ulovlig afbrænding ved Gosmer

En af Odderegnens storbønder, landbrugsforeningsformand, Jens Gammelgård brænder ulovligt affald på sin nyerhvervelse på Lemmestrupvej.

Et døgn efter at den ulovlige afbrænding er meldt til myndighederne brænder det stadig. Foto fra den 27. februar

UPDATE 1. marts 2018: Det forlyder fra vores lokale kratlusker, at landbrugsforeningsformanden i egen person har spredt bålet og at ilden er standset. Dette skulle være sket efter mindst en, muligvis flere henvendelser fra forvaltningen i Odder kommune.