ForsideLederLeder: Biogas gavner ikke miljøet

Leder: Biogas gavner ikke miljøet

-

Fødevareministeren udtalte sig i dag til radioavisen begejstret om mulighederne for at løse miljøproblemer ved at udvinde energi af gylle. Miljøministeren er påfaldende tavs. Forgasning af gylle synes energimæssigt kun fordelagtig, hvis man ser helt bort fra, at gyllefremstilling er enormt energikrævende. Miljøgevinsten er reelt negativ. På biogasværkerne tilsættes store mængder organisk affald for at få tilstrækkelige gasmængder.  Fosfat og nitrat fra det tilsatte affald ender på markerne øger dermed forureningen med næringssalte. Gylle leverer kun 5-10% af energien, hvoraf det halve brændes af for at varme den gærende gylleblanding op til ca. 50 grader. Fremstilling af halm er ikke måske nok CO2-neutral, men bidrager alligevel til klimaforværringen, fordi der ved gødningen af afgrøderne frigøres andre drivhusgasser.
 
Landbrugets miljøbelastning er så massiv, at det eneste rigtige er, at afvikle en stor del af erhvervet. Især den animalske produktion er slem. Det kan en lille smule meget dyr biogas ikke ændre på.
 
venligst
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C, 1 th,
2800 Kgs. Lyngby

Kilde/link