ForsideSvineproduktion i DanmarkGæmelke: Vi skal lave mere korn

Gæmelke: Vi skal lave mere korn

-

TilBørsen udtaler Landbrugsrå´dets Præsident, at kornproduktionen i Danmark kan øges for at i mødegå den globale fødevaremangel. Gæmelke vil have mere gødning og inddragelse af arealer, der har været brugt til "andre formål".

Det må betyde opdyrkning af naturområder eller nydræning af lavtliggende områder, naturligvis helt eller delvist skatteyderbetalt.

Kilde/link

Børsen online