Kirkens magt over grundloven

-

43 ud af 153 medlemmer af den grundlovgivende forsamling 1848 var enten præster, provster, kappelaner, biskopper eller cand. theoler. Her er ikke medregnet medlemmer i Københavns Amt.

Kilde/link

Se listen her