ForsideNaturbeskyttelseDet danske landbrugsarealProfessor: Kvælstofkrav er helt utilstrækkelige.

Professor: Kvælstofkrav er helt utilstrækkelige.

-

Regeringen meget forsigtige tilgang til landbrugspakkens øgede udvaskning af kvælstof er slet ikke tilstrækkelig, mener en professor ved Århus universitet, som Mogens Jensen, ministeren, sikkert gerne må ringe til og spørge. JyllandsPosten skriver bl.a:

Det er et lille skridt i den rigtige retning, at et flertal i Folketinget har besluttet at fremrykke krav til landbruget om at mindske kvælstofudledningen.

Men ikke mere end det.

Sådan lyder vurderingen fra Jørgen Eivind Olesen, professor på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

– Kvælstofudledningen er en af de væsentligste årsager til, at vi stadigvæk har for dårlig miljøtilstand i mange af vores fjorde. Og vi har også grundvand visse steder, som er negativt påvirket af udledningen.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11780054/professor-kvaelstofkrav-er-et-lillebitte-skridt-paa-vejen/