ForsideCasesGylleramtDebat: FAXE KOMMUNE ØNSKER AT RUINERE OS!

Debat: FAXE KOMMUNE ØNSKER AT RUINERE OS!

-

Fredag 30. maj. modtog vi, og andre, et dejligt brev fra Teknik & Miljø, med udkast til miljøgodkendelse af udviddelse af svineproduktion til 244 DE (betegnelse for 650 årssøer og 16.250 smågrise!!!), på Egeledgård, beliggende 100 m. ud for vores vinduer mod nord, samt lignende udkast for godkendelse af svineproduktion143,3 DE (svarende til 6.000 sopolte) på Videbækgård, beliggende ca. 400 m. syd for vores ejendom.
Foran vores vinduer ønskes der opført 3.500 m2 bygninger og en ekstra, larmende, kornsilo, som vi skal "nyde udsigten" til, i stedet for åbne marker. Er det rimeligt, kommunen bare vil ødelægger familiers livsværdier?
På Egeledgård er der en gyllebeholder der er åben og stinkende, på Videbækgård ønskes opført en ny, dog overdækket, da ejer bor på ejendommen?
 
Vores ejendom, vil ligge i klemme mellem disse to massive ammoniakstinkende og larmende fabrikker.
Hvad vil det betyde for salgsværdien af ejendommen/vores livsværdi/fremtid? (vi flyttede hertil i 1980 og har aldrig haft problemer med støj/gylle/mv.)

I 2003 gav kommunen tilladelse til opførsel af stald og produktion af 111 DE samt ny stikvej, direkte over for vores ejendom, vi har siden, jævnligt, klaget over støj og lugtgener, da her i perioder er uudholdeligt at være, men Teknik & MIljø svarer ikke på henvendelser, før der rykkes kraftigt og da kun med halve, vævende og ubrugelige svar.

Seneste spørgsmål fra 8. maj:
I et referat fra Natur & Miljø, findes følgende tekst:


"Der er tidligere den 11. juli 2006 være ansøgt Haslev Kommune om etablering af staldbygninger på matriklen 2a Tjæreby By, Terslev. Placeringen af anlægget var i strid med retningslinierne i regionplanen, hvad angår kirkeomgivelser omkring Terslev Kirke. Det daværende Vestsjællands Amt foreslog derfor en ny og mere hensigtsmæssig placering. Det nuværende ansøgte byggeprojektet er nu ændret og ønskes placeret syd for Hovvej på matrikelnummer 7a Tjærby By, Terslev."


Terslev Kirke er placeret ca. 2200 m fra matriklen 2a og ikke synlig fra matriklen.
Hvis det, i Terslev er i strid med retningslinierne, at placere en svinefarm, 2200 m fra kirke, hvad er det så i Haslev, hvor Natur & Miljø arbejder på miljøgodkendelse på Egeledgård, kun ca. 1700 m fra en fuldt ud synlig Teestrup Kirke. Ligeledes arbejdes på godkendelse af udviddelse på Videbækgård, ca. 1900 m fra Kirken? 
Beslutningen fra Terslev må helt klart, rent juridisk, danne præcedens for placeringer af svinefabrikker, hvis ammoniakudslip, er under mistanke for at skade kalkmalerier.

Der er også ubesvaretede mails tilbage fra 19. april, der ikke er besvaret.
 
På mig, virker det som om almindelige borgere i Faxe Kommune er "jaget vildt", hvorimod storbønder, der i modsætning fra landets andre bistandsklienter er totalt fredet!
 
Kommunens politikkere er ligeledes kontaktet uden særlig respons. Er der partiet der bakker op om os, hører jeg gerne, der er jo, som bekendt kommunalvalg i 09.
 
Politikkere/Teknik & MIljø skulle rejse sig fra skrivebordene/PC´er/lovbøger og opleve det helvede vi, naboer til grisefarme lever i. Vi er levende mennesker ikke dyr!
 
Jeg håber afsender/Teknik & Miljø´s personale har haft en god weekend – familien på Teestrupvej 29 og flere andre,
HAR IKKE
 
mvh
 
Henning Schiøtt
Teestrupvej 29
4690 Haslev