ForsideBiogasbedragetSpørgsmål til Venstre om biogas.

Spørgsmål til Venstre om biogas.

-

Kære Lars Christian Lilleholt
 
Du sagde i radioens P1 i morges, at biogasanlæg ville løse problemer med nedsivning til grundvandet.
Det tror jeg ikke.
Kan du forklare mig lidt mere detallieret, hvordan dette hænger sammen. Jeg har fået oplyst, at næringsstofferne i afgasset, til del uorganisk,  gylle faktisk siver hurtigere ned gennem jorden end "frisk" organisk gylle. Det skyldes at nærigsstofferne til dels omsættes til uorganisk form (vandopløselig form) i gæringsprocessen. Samtidig har gyllen fra biogasanlæggene højere indhold af næringsstoffer fra al det organiske affald, som jo er det egentlige grundlag for gassen. Gyllens energibidrag er beskedent. Fremstilling af gylle kræver i øvrigt store mængder fossilt brændsel. Det kan man ikke se bort fra.
 
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
20 41 77 88