ForsideBiogasbedragetNy rapport gennemhuller bioenergimyten

Ny rapport gennemhuller bioenergimyten

-

Tre fremtrædende miljøfolk, Jørgen Henningsen, Martin Lidegaard, Henrik Wenzel har udgivet et notat, der sammenfatter miljøvirkningerne af  forskellige former for biobrændstoffer for transportsektoren. De påviser, at der i øjeblikket ikke er grund til at tro, at man kan sænke CO2 udslippet ved at bruge mere biodiesel, eller ved at fremstille biogas til transportformål. Produktion og håndtering af disse brændsler er så belastende for miljøet, at det i alle tilfælde vil være bedre for klimaet at dyrke brændbare afgrøder til kraftværkerne end at fremstille biodiesel af rapsolie eller at brænde slagteriaffaldet i varmeværker som man hidtil har gjort.

 


 


Nedenstående mail er sendt til Concito tænketanken:
 
Kære tænketank
Det er en rigtig fornuftig rapport om bioenergi og CO2, I har udgivet.
Men jeg forstår ikke, at I ikke medregner energiforbriuget til fremstilling af slagteriaffald. Eller til gylle, hvis denne anvendes i biogasanlæg. Det er jo ikke rimeligt at betragte en råvare for energiproduktion som affald, som man lissom har fået gratis eller noget, der ellers bare ville blive smidt væk. Når disse ting anvendes som brændsel skal energiforbruget til fremstillingen naturligvis indgå i vurderingen af, om der er tale om en god eller dårlig anvendelse med henblik på at nedbringe klimabelastningen.
Altså skal man sammenligne energibalancen ved at fremstille svin+gylle+slagteriaffald og biodiesel og biogas med helt at lade være…
 
Venligst
 
Knud Haugmark

 

Kilde/link

Læs notatet her