ForsideUncategorizedDansk landbrug er en underskudsmaskine

Dansk landbrug er en underskudsmaskine

-

Nye tal fra Dansk landbrug viser, at erhvervet ikke kommer til at tjene penge i årene 2007-2009.I denne prognose regner man med, at 2009 vil skabe et overskud for erhvervet, men dette er fortsat usikkert.

Gælden i det samlede erhverv andrager nu 317 mia. kroner. Driftens underskud har været finansieret af store lån i jord, som stadig er steget i pris på grund af den efterspørgsel harmonikravet har skabt. Dette krav gør, at en svineavler skal eje en vis del af sit udspredningsareal og i øvrigt råde over tilpas store arealer til at sprede gylle på.

Kilde/link

Se historien her