ForsideLandbrugets økonomiLandbrugsstøtteBeskyttelsespenge for drikkevandet

Beskyttelsespenge for drikkevandet

-

Esbjerg Kommune betaler igen for at undgå forurening af drikkevand.

Tom Klausen i Gjerndrup ved Brørup kan indkassere 521.000 kroner som et engangsbeløb på betingelse af, at han ikke sprøjter på et næsten 11 ha stort areal, som i følge EU støtteansøgningen for 2004 er at betragte som jord i omdrift. Hvordan jorden figurerer i 2005, 2006, 2007 og 2008 foreligger der ikke noget om i sagen. Beløbet skal dække et eventuelt værditab på ejendommen, idet retten til at ødelægge drikkevandet for Esbjerg by begrænses.

Tom Clausen vil ikke imødekomme kommunens ønske om at holde et andet af hans områder fri for giftsprøjtning. Det fremgår, at Tom Klausen indkasserer 2.200 kroner for ikke at sprøjte på et naturbeskyttet område omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. For at undlade sprøjtning på sine læhegn og markveje får landmanden 1.300 kroner.

Der er tale om accepterede takster, som anvendes i lignende sager.

Bevillingen blev vedtaget på byrådamødet d. 3. februar 2009. Referatet kan ses på Esbjerg Kommunes i dette referat side 28