ForsideLandbrugets økonomiLandbrugsstøtteTo nye tilskud til landbruget - for at overholde loven

To nye tilskud til landbruget – for at overholde loven

-

Fødevareministeren har for nylig indført to nye tilskudsordninger til landbruget. Den ene belønner erhvervet for at blot at overholde loven. Vandløbslovens §66 siger, at man ikke må dyrke en bræmme på 2 meter på hver side af et vandløb. Nu vil ministeren give tilskud for, at bønderne overholder denne regel, som helt åbenlyst er blevet ignoreret af såvel erhvervet som tilsynsmyndighederne. Tilmed får landmanden støtte til arealer som ikke er ”jordbrugsmæssigt udnyttet græs- eller naturareal, herunder småbiotoper”. Altså arealer han aldrig har måttet dyrke.

Der er udsigt till, at landmænd fremover kan hævde deres ret til at nedpløje naturarealer, hvis de ikke får tilskud. Samtidig er der tale om en forøgelse af tilskuddet til landbruget, denne gang finansieret af landdistriktsmidlerne.

Det andet nye tilskud belønner landmanden, hvis han udlægger græsarealer til – afgræsning. 1400 landdistriktskroner pr. hektar.

Se tilskudsguiden her

Kilde/link

Fødevareministeriets pressemeddelelse