ForsideDebatindlægDebat: Biogas og øregas

Debat: Biogas og øregas

-

Jette Rosenkvist skriver i Jyske Vestkysten d. 17. marts 2009

BIOGAS: Ved den nyligt afholdte klimakonference i Århus ”Beyond Kyoto” bidrog Landbrugsrådets præsident, Peter Gæmelke, med et indlæg. Han fortalte bl.a., at landbrugsindustrien nu ikke blot vil være fødevareproducent, men også energiproducent i form af det store, nye, vidunderlige ”dyr i åbenbaringen”: biogas.

Jubelen fra regeringen over biogas-lanceringen vil ingen ende tage, men før den euforiske begejstring forfører danskerne til henrykte ukritisk at kaste milliarder af skattekroner i biogasfyret, vil jeg tillade mig at gøre opmærksom på følgende:

* Forskere ved Århus og Københavns Universiteter har udarbejdet en rapport ”Landbrug og klima” bestilt af Fødevareministeriet. Af rapporten fremgår, at den hurtigste, mest effektive og rentable måde at reducere landbrugets CO2 på, er at reducere husdyrproduktionen. Forskerne ender imidlertid med at konkludere, at biogas er den mest oplagte mulighed for at reducere landbrugets drivhusgasudledning. Fødevareministeriet har nemlig udstukket som præmis for rapporten,”at der ikke sker væsentlige strukturelle ændringer i landbruget eller en væsentlig nedgang i fødevareproduktionen”.

* Biogas står p.t. for blot 0,5 pct. af energiforsyningen.

* Tre større biogasanlæg i Hjørring (Dammen biogas), Åkirkeby (Biokraft) og Nysted (Nysted Biogas) er økonomiske ruinhobe, som kun har overlevet i kraft af offentlige milliontilskud.

* Svineproducenternes formand, Torben Poulsen, skriver på Danske Svineproducenters hjemmeside om højteknologisk gylleseparation, at ”hvis man anser hollænderne for at være almindeligt begavede, vil man gå til opgaven med en vis ydmyghed.” Han fortæller videre, at selvom det de seneste mange år (10-20 år) har kostet enorme summer, og hollændernes incitament for at finde løsninger derfor har været stort, er de stadig ikke kommet med en brugbar løsning. ”Alle de tiltag, som man har forsøgt sig med omkring højteknologisk gylleseparation, har været voldsomt energikrævende”.

* På samme hjemmeside skriver en landmand og indehaver af biogasanlæg, at han overvejer at lukke sit anlæg, fordi der ikke er penge til at betale for biomasse. Han mener i øvrigt ikke, at der er marked for flere biogasanlæg i Danmark, hvis de fortsat skal fungere på basis af affaldsprodukter.

Ordet biogas er et trendy ord, som passer fint ind i en ”Grøn vækst”-pakke. Imidlertid er spørgsmålet, hvad der giver mest varm luft for pengene: biogas eller regeringens øregas?