ForsideSvineproduktion i DanmarkSkatteyderne skal betale for svineflytning

Skatteyderne skal betale for svineflytning

-

Der er enighed blandt flere partier i såvel regering som opposition om, at svinefarmene skal flyttes til industriområder. Formålet er, at skåne sårbar natur og vandmiljøet. Prisen for flytningen, 16 mia. kroner, der vil gøre de store investeringer i nye staldanlæg værdiløse, skal betales af skatteyderne via landbrugsstøtten. Svineproduktionen har givet underskud i Danmark siden 2001 med undtagelse af 2006. I alt er mindst 10 mia. kroner tabt.

Kilde/link

Politiken