ForsideBiogasbedragetBiogasbrancen vil have tilskud i al evighed...

Biogasbrancen vil have tilskud i al evighed…

-

Landbrugsavisen 24.04.2009 

Usikkerhed om dansk biogas

Investorerne holder sig fra anlæg, der i sig selv ikke giver indtjening eller får statslig garanti 

Usikkerhed omkring placering og ikke mindst finansiering har stort set sat arbejdet med etablering af danske biogasanlæg i stå. Det siger chefkonsulent Bruno Sander Nielsen, Landbrugsraadet, som nu håber, at tiltag inden for Grøn Vækst kan sætte skub i udviklingen.

Bruno Sander Nielsen efterlyser blandt andet en fast el-afregning uden udløbssdato, så anlæggenes økonomi er sikret i deres levetid, samt eventuelt en statslig garanti til anlæggene.

– Den danske el-pris blev ved energiforliget i folketinget i februar 2008 fastsat til 74,5 øre pr. kW, der reguleres med 60 procent af stigningen i nettoprisindekset. Det var en forhøjelse fra ca 50 øre pr. kW, men dermed kom den danske el-pris op på blot det halve af den tyske pris.
Biogas i Danmark handler udelukkende om gyllehåndtering og miljø og ikke om anlæg, der i sig selv giver en indtjening. Det kan være svært at acceptere for investorer, siger Bruno Sander Nielsen.


Bruno Sander Nielsen indrømmer her, at biogasanlæg aldrig bliver rentable, men kun etableres for at hjælpe landmænd af med deres gylle. Man kan så spørge hvorfor denne opgave skal løses med store tilskud fra samfundets side. Red.