Debat: Bæredygtigt landbrug er tvingende nødvendigt

Fredericia Dagblad | 14.11.2009

Fødevareminister Eva Kjer Hansen har nyligt i Herning på delegeretmøde i Landbrug og Fødevarer antydet, at storbybefolkningens indsigt i landbruget og det landbrug, man ønsker i fremtiden, kommer fra Bonderøven på DR2. Byboere går ikke for at være mindre oplyste end landboere, tværtimod. Faktisk er det umådeligt svært – også i storbyerne – at forblive uvidende om landbrugsindustriens katastrofale skadevirkninger og manglende bæredygtighed.

En lind strøm af alarmerende meldinger tilflyder befolkningen dagligt via medierne: Landbrugsindustriens store antibiotikaforbrug giver anledning til gentagne advarsler fra fagfolk om resistensudvikling og dermed reducerede og måske snart manglende behandlingsmuligheder for mennesker.

Klimaeksperter vurderer, at landbruget skal reduceres med mindst 75 procent for at opnå acceptabelt CO2-udledningsniveau. Landbrugets pesticidforbrug steg med 20 procent i 2008 i forhold til 2007. Sprøjtemidler har forurenet 15-20 pct af det danske grundvand.

Dansk forskning dokumenterer, at sprøjtegiftrester i fødevarer kan forårsage hjerneskader, eksempelvis ADHD-lidelser.

Danmarks biodiversitet er i hastig tilbagegang, hver tredje dyreart er udryddelsestruet.

Landbrugsindustriens gæld vokser med millioner dagligt og udgør nu omkring 340 mia. Danske landmænd er tre gange mere forgældede end landmændene i resten af EU. Danmark skriger på bæredygtigt landbrug. Det er sund fornuft, et must og ikke en illusion om Morten Korch-idyl, som landbrugsindustrien og dens støtter gerne vil give indtryk af.