EU domstolens dom i braksvindelsagen

EU domstolens dom i sagen om brakstøtten, som blev tilbagekrævet viser, at Mette gjerskovs udflugter om, at EU ikke havde fattet, at Danmark gik foran med hensyn til miljøbeskyttelse i forbindelse mad udtagelsen af brak ikke holder. Der var reelt tale om, at EU kontrollanter ved et kontrolbesøg fandt flere eksempler på, at udtagne arealer, der altså fik brakstøtte, var udnyttet til landbrugsmæssige formål, og Danmark kunne ikke bevise, at myndighederne foretog udbredt og sikker kontrol. Derfor blev Danmark dømt til at betale 10 % af brakstøtten i 2002-2004 tilbage. 

Kilde/link

EU dommens tekst (15 sider på dansk)