ForsideAktindsigtAktindsigt i giftlister

Aktindsigt i giftlister

-

Til Fødevareministeriet.

Hermed begæres med henvisning til lovgivningen om aktindsigt i miljøoplysninger aktindsigt i sagen om tilbagetrækningen af de såkaldte giftlister, som omtales i nedenstående artikel
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2013/08/31/0831230824.htm

Opmærksomheden henledes især på miljøoplysnngslovens §3 stk. 6 der omhandler oplysninger, som vedrører:

6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor det er relevant, forurening af fødekæden, menneskers levevilkår, kulturminder og bygningsværker, i det omfang de påvirkes af de enkelte miljøelementers tilstand, som er nævnt i nr. 1, eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold.

Oplysningerne ønskes tilsendt i elektronisk form og skal mindst omfatte

  • Giftlisterne,
  • sagens journal,
  • samtlige sagsakter
  • samt korrespondancen med erhvervet eller andre vedr. offentliggørelsen af listerne, hvis en sådan foreligger.

Med venlig hilsen


Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C, 1. th.
2800 Kgs. Lyngby
Mobil: +45 20 41 77 88
www.haugmark.dk
Medlem af Ærværdige nulevende Pedanter